Okuma süresi: < 1 dakika

ABD Yüksek Mahkemesi, 26 Haziran Cuma günü, cinsel yönelimi ne olursa olsun tüm Amerikan vatandaşlarının âşık olduğu insanlarla evlenebileceği hükmünü verdi.

Karar, yıllarca daha düşük mahkemelerde hak savaşı veren eşcinsel hakları savunucuları için bir zafer niteliği taşıyor. Hakimler, 14. Tebdil’in ışığında, eyaletlerin eşcinsel birlikteliklere evlilik belgesi verip, evliliklerini tanımalarının şart olduğunu belirtti.

LGBT Amerika 2

Hakim Anthony Kennedy, çoğunluk görüşünü sundu ve Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagen, Stephen G. Breyer ve Sonia Sotomayor da ona eşlik ettiler.

Devletin eşcinsel evliliği üzerine algısı 2004’te Massachusetts’in eşcinsel evliliği tanımasıyla değişti. Başkan Barack Obama ise eşcinsel evliliği destekleyen ilk başkan oldu.

Kaynak: The Huffington Post