Başka bir dünya mümkün: Ekolojik toplum

Bir an için tüm insanları ve onların oluşturduğu şehirleri, fabrikaları, yolları, termik santralleri ortadan kaldırırsak geriye ne kalır? Geriye sadece bitkiler, hayvanlar, rüzgar, su...

Düzene karşı bir direniş: Prometheus

Adaletsizliğe, zalimliğe, despot düzene karşı başkaldıran ve yeni bir düzen kuran mitolojik kahramandır Prometheus... Antik Yunan mitolojisinde, evrenin yaratılışında her şeyin başlangıcında Khaos vardır. Khaos'tan...

Emek, kültür ve kimliksizleşme

Emek, sözlük anlamıyla; bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü olarak tanımlanmaktadır. Emek ile beraber insanın içinde bulunduğu ekolojik yapıyla ilişkili olarak...

Toprak Ana; kadın sorunu ve tarihsel süreci

Tarihin köklü sorunlarından olan kadın sorunu, insanlığın doğal toplumdan hiyerarşik topluma geçmesiyle başlamıştır. Hiyerarşik topluma geçmeden önce doğal toplum olarak adlandırılan avcılık-toplayıcılık ve neolitik...

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çocukçası

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak...

Serap Ören

Serap Ören 22 Haziran 1993 Diyarbakır doğumlu. Dicle Üniversitesi Tarih Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi. Yaklaşık 4 yıldır aktif olarak STK'larda bulunmakta. Son 2 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda aktif gönüllülük yapıyor. Bunun dışında Sosyal Değişim Derneği - Anne Frank House, 3H Hareketi, Mazlumder, gibi STK'larda da çeşitli eğitimler almış. Doğayı çok seven biri olduğundan bu alanda da bir şeyler yapmak istediği için şimdiki adresi Gaia Dergi.