Okuma süresi: < 1 dakika
Birçok kültürde karşımıza çıkan bu semboller DNA’mızın çift sarmalını işaret ediyor. İki elle yakalanan yılan, sopa, hayvan, sol elde tutulan ceylan ve sağ elde tutulan aslan… Hepsi DNA’mızdaki eril ve dişil enerjisinin yükseltilerek tepe çakraya taşınması ve hermoafrodit bir yapının ortaya çıkartılmasını işaret ediyor.🌞🌙

İçimizdeki yaşam enerjisi -chi, -ki, -hü adıyla da bilinen bu enerjinin yükselmesiyle birlikte, çift sarmallı DNA’mız 12 sarmala tamamlanıyor.🌈 Ve Ruh, beden, zihin birleşmesi sağlanıyor. En basit tabirle kişi aydınlanıyor 😊💛

Özellikle rahipler, inisiyeler, budistler, erenler bu enerjinin aktifleşmesi için uzun yıllar bedende çalışmalar yapardı. Ancak beklenen Kova çağıyla birlikte DNA aktivasyonu artmaya başladı. Bu çağ hakikat çağı, insan-ı kamillik çağı olarak da görülüyor.

Şu anda reiki, şambala, mor alev, ağarta, kuantum vb birçok enerji çalışmaları sayesinde ve gökyüzünden gelen ışık kodlarıyla birlikte insan bedeni bir değişim geçirmekte. Yani bilimin bedenimizde bulduğu ama işe yaramadığı için çöp DNA adını verdiği genlerimiz yavaş yavaş birleşmekte.

Birçok yeni doğan çocuğun DNA kodları hem farklı hem de çakraları doğuştan açık. Bu çocukların DNA’ları hastalıkların tedavisinde bile kullanılıyor.

Yaşam enerjisinin artmasıyla birlikte, Yeryüzünün enerjisi de gittikçe artmakta. Bütün bu enerji yükselişleriyle birlikte gerçek özümüze uyandığımızı, yaklaştığımızı söyleyebiliriz.

Kendi bedenimizi ve kim olduğumuzu tanımamızın vakti geldi de geçiyor.

Hepimizin annesi Doğa Ana’nın, insanların, gezegenin şifalanması dileğiyle