Okuma süresi: 2 dakika

140 milyonluk nüfusuyla Bangladeş, Dünya’nın en kalabalık ülkelerinden biridir. Ayrıca, iklimsel etkilere karşı da çok hassas bir noktada bulunmaktadır. Tayfunlar, seller ve kuraklık çok uzun süredir ülkenin tarihinin bir parçası haline gelmiştir ve son yıllarda şiddetleri iyice artmıştır. Bu tehlikelere maruz kalmasından dolayı, Bangladeş sürekli yeni iklimine ayak uydurmak için düzenlemeler yapmaktadır; fakat iklim değişikliği için yapılan bu düzenlemeler ülkeye bir hayli pahalıya patlamıştır. 

Adaptasyon çabalarının, ekonomiden neler götürdüğünü ve vergilerin ne kadarının bu çalışmalara gittiğini hesaplamak için, Ekonomi Bakanlığı, UNDP-UNEP (Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Programı) Yoksulluk – Çevre İnsiyatifi ile birlikte çalışmalar yapmıştır.

Ülke, şu sıralar iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla, her yıl 1 milyar dolar harcamaktadır. Bu miktar, ülkenin yıllık bütçesinin yüzde 7’sine denk gelmektedir.

Dünya Bankasının yakında yapmış olduğu hesaplamalara bakıldığında, iş daha da korkutucu bir hal alıyor. Bu şekilde giderse, Bangladeş 2050’de iklim değişikliğine uyum sağlayabilmek için yılda 5,7 milyar dolar harcayan bir ülke halini alacak. İklim değişikliğine harcanan bütçenin sadece üçte biri yabancı bağışlardan sağlanılırken, üçte ikisi direk olarak hükümet tarafından karşılanmaktadır.

İklim değişikliği Bangladeş’in bütçesini aşıyor!
Ülke, şu sıralar iklim değişikliğine uyum sağlamak amacıyla, her yıl 1 milyar dolar harcamaktadır. Bu miktar, ülkenin yıllık bütçesinin yüzde 7’sine denk gelmektedir.

Peki bunda yanlış olan nedir” diye sorarsanız; Bangladeş’in, bütçesinden para ayırmak zorunda kaldığı iklim değişikliğinde o kadar az bir payı var ki, kendisinden kaynaklanmayan bir yükün altında böylesine ezilmesi tam bir haksızlık. Ortalama bir Avrupalı vatandaşın 11 günde yaptığı karbon salımını, bir Bangladeş’li ancak bir yıl içerisinde yapabilmektedir.

Ülkedeki maddi durumu çok düşük insanların, iklim değişikliğine uyum sebebiyle verdiği vergiler, bazı durumlarda kendi gelirlerini bile aşmaktadır, bazı durumlarda ise aile bütçesinin iki katına kadar çıkmaktadır. Ödemek zorunda olduğu iklimsel adaptasyon bedeli, Bangladeş’in gelişiminde ciddi aksaklıklar yaratmaktadır.

İklim değişikliği Bangladeş’in bütçesini aşıyor!
Ulusal Planlama Bakanlığı’ndan Manumur Rashid’in belirttiği üzere, iklim değişikliğine uyum kapsamında harcanan parasal kaynak, ek bir gider olmaktan çıkmış ve ülkenin gelişimi konusunda merkezi bir engele dönüşmüştür.

Ulusal Planlama Bakanlığı’ndan Manumur Rashid’in belirttiği üzere, iklim değişikliğine uyum kapsamında harcanan parasal kaynak, ek bir gider olmaktan çıkmış ve ülkenin gelişimi konusunda merkezi bir engele dönüşmüştür.

Bangladeş’in Çevre Bakanlığı, durumla ilgili belgeleri, parlementoda gündeme getirdiği gibi, uluslararası iklim değişikliği görüşmelerinde de ortaya koymuştur.

Bangladeş uluslararası sahnede, diğer az gelişmiş ülkelerin de ihtiyaçlarına çözümler sunmasıyla çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülke, yaptığı uluslararası görüşmelerde, kaybettiği ekonomik kaynakların dengelenebilmesi için, çözüm önerileri ve ciddi işbirlikleri talep etmektedir.

Kaynak: UNEP

Başlık Görseli: The Huffington Post