Okuma süresi: 2 dakika

Kaos GL, Ankara – Çankaya İlçesinde “Gökkuşağı Dostu” mekan araştırması anketine katılmaya çağırıyor.

Güvenli alan kampanyaları Kuzey Amerika üniversite kampüslerinde oldukça yaygın. Genel amacı “LGBT öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanlar için fiziksel, duygusal ve entelektüel olarak güvenli alanlar” yaratmak olan bu tip kampanyalara muhalif olmak ilk bakışta oldukça zor görünüyor.

12. İstanbul Onur Yürüyüşü
12. İstanbul Onur Yürüyüşü

“Geçen gün bir lokantada servis açılmadı”, “otelde partnerimle çift kişilik yatak talebimiz üzerine yer yok denildi”, “aşırı hareketlerimizin, diğer müşterileri rahatsız ettiğini söylediler”, heteroseksüellerin öpüşmesine karışmıyorlar“, “gey olduğumuzu bildikleri halde ‘damsız almıyoruz’ diyorlar“, “hastanede doktor sizin gibilere hizmet vermiyoruz dedi“, “parkta özel güvenlik, ‘bu saatte yan yana oturamazsın’ diyerek bizi parktan kovdu“, “hamamda bütün odalar boş olduğu halde, ‘tadilat var’ denerek geri çevrildik.”

Kaos GL Derneği, “Hepimizin benzer hikâyeleri olabilir” diyerek mekanlarda yaşanan ayrımcılığı görünür kılmak amaçlı bir anket çalışmasına başladı. Anket çalışmasına paralel olarak, “LGBT Dostu Mekanlar” listesi hazırlanacak. Aynı zamanda anketten çıkan sonuçlar doğrultusunda ayrımcılık yapan mekanların olduğu bir “kara liste” yayınlanacak.

Araştırmadan çıkan sonuçlarla mekan ve bölgeler arasında  ihlal, baskı, ve şiddetin (sözlü/fiziksel) en yoğun yaşandığı yerden en aza doğru bir sıralama şekli ile mekanların LGBTİ dostu olup olmama durumu bir haritalama çalışması ile somutlaştırılacak. Bu harita baz alınarak işleklik, kullanma ihtiyacı gibi kıstaslar ile belirlenecek devlet daireleri, sosyal tesisler, eğlence mekanları, lokantalar ve ulaşım hizmeti sağlayan işletmeler ziyaret edilecek ve LGBTİ’ler için güvenli ve özgür alanlar belirlenip diğer alanlarında bu hale gelmesi teşvik edilecek.

Ankara Konur Sokak

Neden “LGBTİ Bireyler için Korku ve Güven Alanı Haritası Projesi”?

LGBTİ’lerin sosyal hayatta yaşadıkları ayrımcılık, hizmet alamama ya da kalitesiz, eksik hizmet alma gibi durumlar meşru görülmesinden dolayı gündeme gelemiyor. Yaşananlar sorun olarak değerlendirilemiyor. Bu durum sadece LGBTİ’lerin kendi aralarında paylaştıkları derecede yaygınlaşıyor, bundan habersiz kişilerin tekrar aynı olumsuz tutum ile karşı karşıya gelme riski canlı kalıyor. Böyle bir sorunun bulunduğu ortamlarda yaşayanlar ve kullananlar adına hak ihlali temelli birçok sorun ortaya çıkıyor.

Kaos GL Derneği bu proje ile Çankaya Belediyesi sınırlarında başlayarak bu bölgenin etki alanı ve göz önünde bulunması ile mekan işletmelerinin LGBTİ’lere karşı olan ayrımcı tavırlarına karşı bir tepki ortaya konularak bu yerlerin tutumlarını değiştirmelerini bekliyor.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

*Bu proje Kaos GL Genç Grubu tarafından yürütülmekte ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Genç Kadın Fonu tarafından desteklenmektedir.