Kadın

Sinema

Peacock: Maskelerinizden başka, kaybedeceğiniz bir şey yok!

"Gelecek kirlenmeyecek!" Yersiz ve yurtsuz insanlar dünyasında, kaybedilen anlamların bulunamaz hale geldiği bu deryada, hepimiz maskelerinin ardına saklanmış birer tavus kuşuyuz. Kimliklerimiz öylesine içkin hale...

Veganlık

Yürek parçalayıcı bir annelik hikâyesi: Süt endüstrisinden kurtarılmış bir ineğin travmaları

Süt endüstrisi, inekleri daha yoğun sömürebilmek için inekler doğum yapar yapmaz yavrularını annelerinden gasp edip öldürür. Hayvanlar acıyı, sevgiyi ve daha birçok duygu ve durumu hissetmekte...