Okuma süresi: 2 dakika

Bir teoriyi, buluşu ortaya atan erkekse herhangi bir vurgu olmadan, doğal bir akış içerisinde onu tanımamız sağlanıyor. Kadına sıra geldiğinde ise işler biraz değişiyor. Ya onu ilk üreten kişi olmasına rağmen cinsiyet vurgusuyla yapılanın önüne geçiliyor ya da adı anılmaksızın kadın, tarihin arka sayfalarında bırakılıyor.

İnternet aramalarında ilkin ekonomist olarak tanıtılsa da sosyolojide tam bir öncü olan Emily Greene Balch, rol kavramının ve sosyolojide istatistiki teknikler kullanılmasının öncülüğünü yapmış olan Amerikalı bir sosyolog. Balch, 8 Ocak 1867’de Boston’da doğdu. 1886’dan 1889’a ekonomi çalıştığı Bryn Mawr Collage’a dahil oldu. Bundan sonra bir yıl bağımsız olarak sosyoloji üzerine çalışmasının ardından Paris’e taşındı. Akademik yaşamı boyunca Berlin’de, Chicago’da ve pek çok farklı üniversitede bulunmaya başlayan Balch, sayısız çalışmaya imza attı.

Gerek Avrupa’da gerekse Amerika’da göçmen yaşamıyla ilgili önemli karşılaştırmalı analizler yapan Balch, feminizm, pasifizm ve barışçıl arabuluculuk arasında bağlar kurmuştu. 1892’de, Vida Scudder ve Helena Dudley ile birlikte Boston’da bir sosyal yerleşim merkezinin -Dennison House- kurucuları arasında yer almıştı. Balch, kadınların sendikal eylemlerine aktif biçimde katılırken, Dennison House bir kadın işçiler merkezine dönüşmüştü.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 00699f0137b9ad8efe94f8c2782a35df.jpg

Amerika’ya döndüğünde Amerika’nın savaşa girmesine karşı çıkarak aktif bir kampanya yürüttü. Balch’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında dünya barışı idealine bağlı kalması büyük bir kızgınlığa yol açacak ve kendisini yalnızlaştıracaktı. Fakat yine de bu alandaki çalışmalarına devam eden Balch, II. Dünya Savaşı esnasında da güçlü bir karşı duruş sergiledi. Üstelik bu sefer nazizmin aşırılıkları pasifist görüşlerini değiştirmesine neden olurken barış için fikir üretmeye yoğunlaştı. Ayrıca önemli su yollarının, havacılığın, dünyanın belli bölgelerinin uluslararasılaşması gibi fikirler ortaya attı. Ona duyulan kızgınlığa rağmen ileride 1946’da Nobel Barış Ödülü’nü aldığı zaman çabası anlaşılıp takdir edildi. Bu arada Balch, Public Assistance of the Poor in France başlığını taşıyan önemli incelemesinde, onun dışında çok az sosyoloğun bunu kabul edeceği bir zamanda, istatistiki veriler ile sosyoloji kuramını birleştirmişti.

Aktif ve son derece üretken bir yaşam süren Emily Greene Balch, geriye ekonomi ve sosyoloji alanına iz bırakıp ataerkinin gölgede bırakmak istediği kadının tarihine adını yazdırarak 94 yaşında, 9 Ocak 1961’de yaşamını yitirdi.

Kaynaklar:

Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü

Nobelprize.org