Tek bir kadraj içerisinde bir seri

Birbirinden ayrı düşünülemeyecek olan ruhsal yaşantı ve dışavurum arasındaki görünmez bağ, farkına varmasak da oldukça belirgin hareketler ve imgeler sunar. Benliğimiz bu boşluğun içinde bazen yorulup bazen sakinleşmek ister. Bütün bu duygu, düşünce ve anılar topluluğu dile geldiği zaman ise farklı bir form, ritm ve kompozisyon yaratarak bir armoni ile birlikte, önce benliğimize sonrasında da bütünün içine karışır. Fakat bu karmaşa içerisinde bireysel ve duygusal arayışımız her zaman bize sesini duyurmaya devam eder ve hiçbir zaman son bulmaz.

Tek bir kadraj içerisinde değerlendirdiğim bu duygu ve durumlar olağan akışın içinde, ruhtaki bölünmelerin, saflaşmış hissiyatın, bu kaos ve yer yer huzursuzluktan kopan ufak notların kendi ruhsal dinamiğini yaratıp, kendi bütünlüğünü var ederek bir dengeye kavuşmasıdır…

Terri Guillemets’in dediği gibi “Sanat, ruhunuzun size seslenmesi ve sizin cevaplamanızdır.”

Nazlı Kocaçınar Instagram: /nkocacinar