Okuma süresi: 2 dakika

Sümer medeniyetinin en önemli şehirlerinden biri olan Uruk, Tevrat’ta Erech, günümüzde Warka olarak bilinmektedir.

Sümer Krallarından Enmerkar tarafından kurulmuş ve en gelişmiş dönemi Gılgamış döneminde olmuştur. Şehirde tapınaklar yükselmiş, surlar inşa edilmiş ve ticaret artmıştır. Özelikle çanak çömlek üretiminde seri üretime geçilmiştir. Alman arkeologların yaptıkları kazılar, kentin büyük bölümünün anıtsal boyutlardaki tapınak ve resmi yapılardan meydana geldiğini ortaya çıkartmıştır. Bu bağlamda kentlerin oluşumundan sonra anıtsal mimarinin gelişimine de bu kent öncülük etmiştir.

Açık uçlu devrik çanaklar ve asgari ücretin keşfi: 

Hızla büyüyen Sümer Medeniyetinde artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve üretimin de artmasıyla sınıflar oluşmuştur. Özellikle savaşlarda ve çeşitli işlere çalışan köleler artmıştır. Köleler sulama kanalları açıyor, çanak çömlek yapıyor  ve askeri anlamda Sümerliler uygarlığına katkıda bulunmuştur. “İşçilerin ve kölelerin bir günlük yevmiyeleri/tayın payları (ekmek tahıl ya da aş), çan biçimli devrik ağızlı çanaklarla ölçülürdü. Devrik ağızlı çanaklar Mezopotamyalı tüccarların ulaştıkları, İndus Vadisi’nden Anadolu içlerine kadar uzanan geniş alanda birbirine çok yakın hacimlerde elde kalıpla üretilmiştir.

Tapınaklarda çok sayıda ele geçen bu çanaklar tapınak ekonomisi kapsamında çalışan insanlara günlük ya da öğünlük besinlerinin standart miktarda verildiğinin göstergesidir. Böylece günümüzdeki asgari ücret uygulamasına benzer, işçilere ve kölelere verilen tayın payları, standart hacimler halinde düzenlenirdi.”

Değiş-tokuş modeli

Paranın geliştirilmesinden önce Uruk sakinleri, belirli mallar ve madenler alınıp satılmaktaydı. Her ürünün karşılığı belli ağırlıkta gümüş olarak belirlenmişti. Değiştirilecek ürünlerin gümüş karşılığı denk getirilerek alım-satım gerçekleştirilirdi.

Kaynak: 1, 2, 3, 4