Okuma süresi: 2 dakika

halka sanat projesi, ilkini 2014 yılında, “Güncel Nadire Kabinesi 1: Toplama, Saklama ve Sergileme Üzerine Etnografik Bir Deneme” adlı sergiyle başlattığı Güncel Nadire Kabineleri Sergi Dizisine Uykusuzlar Atlası isimli bir grup sergisiyle devam ediyor.

Güncel Nadire Kabinesi Sergileri, günümüz dünyasında, güncel üretimlerin çeşitliliğini desteklerken, üzerinde düşündüğü farklı kavramlar etrafında gelişen değişik sanatsal ifade biçimlerine, malzeme ve mecra kullanımlarına da yer açmayı hedefliyor.

Gümüş Özdeş, Miras Fazlası, Buluntu
Gümüş Özdeş, Miras Fazlası, Buluntu

12 Şubat – 12 Nisan 2016 tarihleri arasında halka sanat projesi’nin Moda’da bulunan galeri mekanı halka sanat/ galeri’de gerçekleşecek olan “Güncel Nadire Kabinesi 2: Uykusuzlar Atlası” uyku kavramından hareketle yaşadığımız tarihte ve coğrafyada üzerinde durup, düşünülmesi gereken uyku metaforları üzerine yoğunlaşıyor.

Sergi, bu açıdan bakıldığında akla gelen derin uyku, kolektif uyku, tavşan uykusu ya da gözünü kapayamama hali gibi pek çok durumdan kaynaklanan sorulara sanatçılar aracılığıyla cevaplar arıyor: Bizi en çok ne uyutuyor ya da uykularımızdan ediyor? Çok mu uyuduk şimdiye kadar hayatımızda, yoksa bir şeyleri hep kaçırıyoruz telaşıyla kaçtık mı uykudan? Uykunun görünmez kıldıkları var mı? gibi sorular bunlardan bazıları.

Fulya Çetin, Uykumu Kaçıran Şeyler
Fulya Çetin, Uykumu Kaçıran Şeyler

İpek Çankaya’nın kavramsal çerçevesini oluşturduğu Uykusuzlar Atlası’nın araştırdığı biraz da uykularda geçen zamanın ya da uyuyamama halinin insanı başka duygu durumlarından, başka buluşmalardan, başka ruhsal ve zihinsel arayışlardan alıkoyup koymadığı ve uykusuzların hangi uğraşlara dalıp uykulara direndikleri gibi soruların yanıtları. Bu araştırmalar izleyiciye video, resim, yerleştirme, heykel ve fotoğraf gibi araçlarla aktarılıyor.

Niyazi Selçuk, Neriman Polat, Orhan Cem Çetin, Seçil Yersel, Doğu Çankaya, Sezgi Abalı, Şafak Şule Kemancı, İskender Giray, Mert Öztekin, Sevil Tunaboylu, Nalan Yırtmaç, Fulya Çetin, Gümüş Özdeş, Yasemin Nur Toksoy, Ekin İdiman ve Neşe Şahin’in katıldığı sergi pazartesi hariç her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında izlenebilir.

Başlık Fotoğrafı: Neşe Şahin, Bitmeyen Mektup