Okuma süresi: 3 dakika

Kadir Has Üniversitesinde 2018 yılı Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı olarak belirlendi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve üniversite üst yönetiminin katıldığı bir basın toplantısında yapılacaklar ve hedefler duyuruldu.

Kadir Has Üniversitesi için toplumsal cinsiyet eşitliği yeni bir mevzu değil. Üniversitede, geçtiğimiz 7 yıl boyunca toplumsal cinsiyet alanında birçok araştırma ve proje yürütüldü. 2010 yılında “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” imzalandı. 2011 yılında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi kuruldu. Bu merkezde 20ye yakın araştırma yapıldı. Araştırmalardan bazıları; Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı ve Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri üzerineydi (2017, 2016). Merkez aynı zamanda Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi’ni yayınladı, bu rehberde dildeki cinsiyetçi ifadelere alternatifler yer alıyor.

2018’de Neler Yapılacak?

• Kurumsal Düzenlemeler

İlk aşama kurumsal düzeyde yapılacak düzenlemeleri içeriyor. Üniversite yönetimindeki cinsiyet dağılımını daha eşit hale getirebilmek için değişiklikler yapılacak. Rektör Prof. Dr. Aydın, hedeflerden birinin “En az temsil edilen cinsiyetin minimum yüzde 40 olmasını sağlamak” olduğunu söyledi.

Bir diğer düzenleme ise, Üniversite’de Toplumsal Cinsiyete Dayalı Taciz ve Saldırıyı Önleme Birimi’nin kurulması olacak.

• Kariyer ve İş-Yaşam Düzenlemeleri

İkinci ve üçüncü aşamalar, kariyer yönetimi ve iş-yaşam dengesini sağlamak üzerine yapılacak çalışmaları içeriyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil; kadınların terfi alma yolunda destekleneceğini, ayrımcı olmayan ve eşit bir istihdam süreci için çalışılacağını, ve iş yaşam dengesini sağlamak için düzenlemeler yapılacağını söyledi.
Hedeflerden bazıları şunlar: İş ve yaşam arasındaki dengeyi sağlamak üzere kreş için mali destek programı ve yüzde yüz ücretli doğum izni uygulaması başlatılacak.

Hedefler sadece kadınlara yönelik değil. Hali hazırda verilen 3 günlük babalık iznine ek olarak 1 hafta daha ücretli izin verilmeye başlanacak.

Aynı zamanda, daha esnek çalışma saatleri ve çocuk bakım odalarının kurulması da amaçlanıyor.

• Araştırmalar

Dördüncü aşama ise araştırmalara ayrılmış. Bilimsel araştırmaların değerlendirilmesinde üniversite araştırma ekibindeki cinsiyet dağılımının eşit olmasına dikkat edilecek ve yapılan araştırmalara “cinsiyet analizi” dahil edilecek.

• Eğitim

Planın beşinci aşaması öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik eğitimleri içeriyor. Üniversite bünyesine yeni katılan akademik personele Kadir Has Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği değer ve politikaları, bilinçsiz önyargı ve taciz üzerine bilgiler verilecek. Aynı bilgiler, hem Türk hem de uluslararası öğrencilere de öğretilecek.

Müfredat üzerinde de yenilikler yapılacak. Her fakültede en az bir tane toplumsal cinsiyet temalı ders olacak. Her öğrencinin alabileceği “Eşitlik ve Çeşitlilik” dersi açılacak. Merkez tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi, İngilizce ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin parçası olacak.


Üniversite, toplumsal cinsiyet eşitliği adına yapılacak bütün bu düzenlemeler ile farkındalığı ve eşitliği artırmayı hedefliyor.

Kaynaklar: 
http://www.khas.edu.tr/news/1735
http://www.khas.edu.tr/w243/files/news/KHAS_TOPLUMSAL_C%C4%B0NS%C4%B0YET-E%C5%9E%C4%B0TL%C4%B0%C4%9EE%20G%C4%B0DEN%20YOL.pdf 
https://twitter.com/khasedutr

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi araştırmalar ve projeler için: 
http://www.khas.edu.tr/kadin/100
http://www.khas.edu.tr/kadin/134
http://www.khas.edu.tr/kadin/137
http://www.khas.edu.tr/kadin/133