Kadın

Sinema

Jîn: Kadının gözünden doğaya ve ataerkil düzene yeniden bakış

İdea, yani fikir kelimesi Latince “eidein” yani görmek kelimesinden gelir. (Peters, 1967:46-47) Platon, eserlerinde zaman zaman idea yerine “eidos” yani görünüm kelimesini kullanır. Fikir,...

Veganlık

ALF, kürk fuarına müşteri taşıyan otobüsleri yakarak sabote etti

Animal Liberation Front, Hayvan Özgürlüğü/Kurtuluş Cephesi anlamına gelmektedir. Veganlardan oluşan bu örgüt hayvan sömürüsü ve cinayetlerine karşı şiddetsiz eylemlerde bulunmaktadır. ALF yaptığı eylemlerde her...