Geçenlerde, psikoloji bölümünde okuyan bir öğrencim ile Çepeçevre hakkında konuştuk. O da  (ne güzeldir ki) bana içinde bulunduğu gönüllü projelerden bahsetti. Koç Üniversitesi (KU) Çevre Kulübü’nun TURMEPA alt kulübü olarak lise ve ortaokul öğrencilerine çevre bilinci üzerine eğitimler vermeyi amaçlıyorlar ve bu doğrultuda canla başla çalışarak kendileri de eğitmen eğitimleri alıyorlar.

Ayşenur Aldırmaz, Koç Üniversitesi psikoloji bölümü 1.sınıf öğrencisi. KU-Çevre’nin Turmepa ve Tema alt kulüplerinde etkin görev alıyor. Neden bir çevre gönüllüsü olduğunu  sorduğumuzda ise nedenleri şöyle: Hem kendisini çevre konusunda eğitmek hem de yediden yetmişe herkesin çevre farkındalığını artırarak daha yaşanabilir bir dünya yaratabilmek. Bilinçlendirme ve farkındalık ile daha yeşil ve denizi nefes alan bir dünyada yaşamanın mümkün olduğunu düşünüyor ve burada en büyük görevin gençlerde olduğunu belirtiyor.

Şu anda neler yapıyorlar?

Şu anda KU-Çevre TURMEPA alt kulübü olarak “Mavi Kuşak eğitimleri üzerine çalışıyorlar. Öğrencilere suyun ve İstanbul Boğazı’nın önemi, kirliliği hakkında, kirlilikten koruma ve İstanbul Boğazı’ndaki yaşam alanlarıyla ilgili farkındalık oluşturma ve buna bağlı olarak denizi sevme ve koruma duygusu kazandırma amacıyla, öğrencilerin seviyelerine göre 3 aşamalı eğitimler veriyorlar. Eğitimleri öykü tabanlı, problemleme ve sorgulamaya dayalı olarak kurgulanıyor. Örneğin, 1-4. sınıf aralığında çizgi videolar, 5-8. sınıf ve 9-12. sınıflara ise video anlatımlı eğitimler oluyor. Odak noktaları Sarıyer bölgesindeki ilköğretim okullarına kıyı ve deniz temizliği ile ilgili eğitimler vermek.

Bunun yanı sıra, TURMEPA‘nın düzenlediği 23 Nisan projesine katılıyorlar. Bu proje ise, İstanbul’da yaşadığı halde denizi hiç görmemiş ilköğretim çocuklarına bir gün boyunca boğaz gezisiyle denizi, deniz canlılarını ve denizde kirliliğe neden olan atıkları tanıtarak farkındalığı arttırmayı ve kıyı temizliği bilincini anlatmayı amaçlıyor.

Bütün bunlara ek olarak KU-Çevre‘nin TEMA (TEMA kuruluşuna bağlı olarak fidan dikimi, bilinçlendirme gibi) ve kampüs projeleri (Biyogaz-Kompost Tankı projesi, kapak toplama ve plastik şişe geri dönüşümü gibi) olmak üzere iki alt kulübü daha bulunuyor.

“Sen Öğret, Ben Korurum Öğretmenim” 

İki projenin ve Mavi Kuşak eğitimlerinin ana sloganı bu. Bu iki projede de daha çok çocuklara ve gençlere odaklı çünkü çevre bilincinin küçük yaşta daha etkin olacağı ve bu sayede bugünün çocuklarının geleceğin yetişkinleri olup çevreyi, denizi, ağacı koruyup arkalarında daha temiz ve canlı bir dünya bırakacağına dair inançları var.

TURMEPA hakkında

Deniz Temiz/TURMEPA Derneği kuruculuğunu Rahmi Koç’un yapmış olduğu, Deniz Ticaret Odası ve diğer deniz sever gönüllüleriyle birlikte 1994 oluşturulan bir sivil toplum kuruluşudur. Genel amacı deniz ve kıyı temizliğini sağlamak olmak üzere, yola üç ana hedefle çıkmıştır: Deniz ve kıyıların kirlenmesini önlemek, kirlilikle mücadeleye özendirmek bu mücadeleyi geliştirmek ve halkın katılımını sağlamak, ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. “Kıyı Deniz İnceleme Merkez Eğitim Çalışmaları’’ gibi projelerin yanında lise ve üniversitelerde Mavi Kuşak Hareketi kapsamında, Deniz Elçileri Topluluğu (DET) adlı öğrenci topluluklarının oluşmasını sağlamıştır.

Yazının orijinal metni için Ayşenur Aldırmaz’a teşekkürler.

Düzenleme: Ayça Alaylı
Başlık Fotoğrafı: Koç Üniversitesi