Okuma süresi: 2 dakika

Ülkemizde sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek amacıyla kurumsal şirketler her geçen yıl etkinliklere daha çok katkı sağlayarak; “Sürdürülebilirlik Platformu” anlayışının hayata geçirilmesini sağlamaktadırlar. Sürdürülebilirlik; “bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması” şeklinde tanımlanıyor.

Günümüzde sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte konu alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olarak karşımızda duruyor.

Günümüzün sürdürülebilir olma gerçeğinden yola çıkarak; şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, ekonomik ve kâr odaklı bakış açısının yanında sosyal ve çevresel konuların da şirketlerin sorumluluğu haline geldiği yeni bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz. İş dünyası için sürdürülebilirlik, bu yeni düzende günümüz trendlerinin şirketler için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini yeniden düzenlemek anlamına geliyor.

Bursagaz 2011 yılında çıktığı sürdürülebilirlik yolculuğuna; kavramın yayılımına verdiği önemi perçinlemek ve toplum içerisinde sürdürülebilirlik uygulamalarını etkinleştirmek amacıyla 2015 yılı itibari ile “Sürdürülebilir Yaşam Platformu” markası altında devam ediyor.

Sürdürülebilir Yaşam Platformu markası ile sürdürülebilirlik gönüllüleri ile buluşulan bu uygulama; Bursagaz Sürdürülebilirlik Çarkı yaklaşımını temel almasının ötesinde, EFQM sürdürülebilirlik çerçevesi ile uyumlu sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerle entegre bir yaklaşımla kurum ve kuruluşların sürdürülebilirlik yolculuklarını desteklemeyi amaçlamakta ve sürdürülebilirlik yatırımları ile ekonomik performansını geliştirmenin yanı sıra çevre, toplumsal ve sosyal faydaya da önem veren bir şirket olarak tüm değerli paydaşlarının katılımları ile faaliyetlerini her alanda sürdürmektedir.

Sürdürülebilir Yaşam Platformu sürdürülebilirlik uygulamalarının içselleştirilmesini sağlamak, onun da ötesinde bu sürecin önemini vurgulayarak en iyi uygulamaları paylaşmak amacıyla; Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında önemli projelere imza atmış şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, birbirinden değerli akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla 1 Aralık 2016 tarihinde “Yaşamın Özü” konseptiyle (SYK 2016 BURSA) Sürdürülebilir Yaşam Konferansını düzenliyor.

PrintKonferansta Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin İklim Değişikliği ve Ekonomi, Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Raporlama, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik, Kültürel Sürdürülebilirlik adlı 4 farklı oturum yer alıyor. Amaç sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını tartışmaya açarak; ulusal bir bilinç oluşturmak. Ulusal ve uluslararası arenada sürdürülebilirlik konularında önemli çalışmalar ortaya sunmuş kuruluşların rol model uygulamalarını paylaşacakları konferans, aynı zamanda katılımcılar için sürdürülebilirlik kavramının derinleşmesini hedefliyor.

Bu kurumsal sosyal sorumluluk hareketini sürdürmek amacıyla yaşamın özünü hissetmek için www.yasaminsesiniduymak.com adresinden online ve ücretsiz olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Konferans tarih ve yeri

*1 Aralık 2016 Perşembe 09:00 – 17:00

*Podyum Davet (Podyum Park Bursa)