Okuma süresi: 2 dakika

Greenpeace, 14 Şubat’ta Ankara’da “Zeytini Seviyorum” adlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında artık zeytin katliamlarının son bulması için imza toplandı; Yırca’dan gelen zeytin dalları ile yapılan kalp kalıp içinde zeytinsever çiftlerin fotoğrafları çekildi.

Ankara’nın göbeği Sakarya‘da yapılan etkinlik, Cumartesi günlerinin yoğun etkinlik gündemine rağmen oldukça dikkat çekti.

Greenpeace Zeytini Seviyorum 2
Ankara’nın göbeği Sakarya’da yapılan etkinlik, cumartesi günlerinin yoğun etkinlik gündemine rağmen oldukça dikkat çekti.


TBMM’de görüşülecek yasa tasarısı yasalaştığı takdirde, zeytin ağaçları koruma alanından çıkarılacak ve zeytinlik bölgelere çevreyi kirleten, insanları hasta eden sanayi tesisleri kurulabilecek. Bunun gerçekleşmemesi için imza kampanyası başlatan Greenpeace üyeleri, gülücük dolu yüzleriyle zeytine dair savunmamız gerekenleri anlattılar.

“Türkiye, zeytin üretiminde dünya dördüncüsü. Kimileri için sofraların vazgeçilmezi, kimileri için miras, kimileri için geçim kaynağı. Her halükârda yeşiliyle siyahıyla, zeytin doğanın bize sunduğu bir hazine. Binlerce yıl yaşayıp mahsul verebilen bu ağacın Türkiye’deki geleceği, şimdi tehlikede! Çok yakın bir zamanda Soma‘nın Yırca Köyü’nde altı binden fazla zeytin ağacı bir gecede, kömür santrali kurmak için yok edildi. Ama Yırcalılar direndi, haklarının peşinden koştular. Mahkeme Yırcalılar’ı haklı buldu ve kömür santrali için verilen izni iptal etti. Şimdi harekete geçme sırası sende! Gemlik, Edremit, Memecik, Domat, Bardacık, Çakır, Uslu, Sarı Ulak… Bu topraklarda doğan bu büyük değeri kaybetmemek için hep birlikte mücadele etmeliyiz.”

İmza kampanyası hedefine ulaşmak üzere, siz de destek vermek isterseniz: zeytiniseviyorum.org

Zeytin Yasası’nın değişmesi ile neler olacak?”]

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Mevcut zeytinlikleri koruyan 3573 sayılı Zeytin Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon’unda bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, zeytinlik alanların üzerindeki korumayı kaldırarak kömürlü termik santrallerin, madenciliğin ve diğer kirli enerji yatırımlarının bu alanlarda gerçekleştirilebilmesinin önünü açacak niteliktedir. Yasa taslağında önerilen maddelerin arasında zeytinciliğimize tehlikeye atan iki önemli nokta bulunuyor:

Yeni getirilen “zeytinlik” tanımına göre, bir zeytinlik alanın “zeytinlik” sayılabilmesi için 25 dönümden, yani 25 bin metrekareden daha büyük olması gerekiyor. Türkiye’de bulunan zeytinliklerin büyüklüğünün ortalama 12 dönüm olmasından dolayı, Türkiye’deki zeytinliklerin yüzde 80’i hiçbir koruma altında olmayacak.

Tasarıda yer alan bir diğer maddeye göre ise mevcut yasada zeytinlik sahalarında çevreyi kirleten her türlü sanayi yatırımını yasaklayan madde değişiyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, kurulacak bir komisyonun vereceği izne bağlı olarak zeytinlik sahalarda çevreye ve zeytinliklere zarar verecek her türlü madencilik, kömürlü termik santral ve kirli enerji yatırımlarının önü açılacak.