Okuma süresi: 3 dakika

Son günlerde Britanya’da yürütülen antik çalışmalar gösteriyor ki; Antik İngiliz nüfusu yaklaşık 4500 yıl önce neredeyse tamamen Beaker Göçü adını verdikleri, yeni gelenler tarafından oluşturuldu. Bulgular, modern Britanyalıların atalarının tarihte sadece küçük bir yere sahip olduğu ve özellikle Stonehenge’i inşa eden insanların kültürlerinin dahi Beaker Göçü ile ucu Anadolu’ya kadar ulaşan kültür yapısının sonucu olduğuna inanılıyor. Şaşırtıcı sonuç, Avrupa’daki 400 antik kalıntıdan alınan DNA’nın analizi ile kanıtlanmış oluyor.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmalarda Beaker halkı olarak bilinen yeni gelenlerin birkaç yüzyıldır İngiliz gen havuzunun %90’ını oluşturduğu ispatlanmış durumdadır.

Profesör David Reich, ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden şunları söyledi: “Antik Britanya’da nüfus değişiminin büyüklüğü ve ani olması son derece beklenmedik bir durumdu bizim için. Nedenler belirsizliğini koruyor ancak iklim değişikliği, hastalık ve ekolojik felaketlerin hepsi de bir rol oynamış olabilir. Yeni gelenler adını verdiğimiz Beaker toplumunun Antik Britanya’nın kültür ve gen havuzunda yüzde doksan yer aldığını artık hepimiz biliyoruz. Kısacası çiftçi olarak bildiğimiz Antik Britanya Halkı’nın Anadolu’dan gelenler olduğunda hepimiz mutabıkız.”

İngiltere’deki insanlar avlanma ve toplanma ile yaklaşık 6000 yıl önce kıtasal Avrupa’dan tarım getirilene kadar yaşıyordu. Köklerini Anadolu’ya (modern Türkiye) izleyen bu Neolitik çiftçiler, Wiltshire’daki Stonehenge, dev toprak höyükleri ve Orkney’lerde Skara Brae gibi sofistike yerleşim yerleri gibi dev taş (veya “megalitik”) yapılar inşa ettiler. Bu bilgiye ulaşana kadar Antik Britanya halkının bu tür inşaları hangi geçiş dönemi sonrası yaptığı karmaşası vardı fakat şimdi düşünülen ve üzerine düşülen konu ise Anadolu Halkları o tarihlerde bu inşaları nasıl yaptılar?

Yaklaşık 4.450 yıl önce Neolitik dönemin sonlarına doğru Avrupa’dan Britanya’ya yeni bir hayat biçimi yayılmıştı. İnsanlar ölüleri stilize çan şeklindeki tencere, bakır hançerler, ok başları, taş bileklik koruyucuları ve ayırt edici delikli düğmelerle gömmeye başladı.

İspanya’nın Barselona’daki Evrimsel Biyoloji Enstitüsü’nden (ICE) yazan Dr. Carles Lalueza-Fox, Beher geleneklerinin 5000 yıl önce Iberia’da muhtemelen “bir tür moda” olarak başladığını söyledi.

Buradan, kültür ağız yoluyla çok hızlı bir şekilde Orta Avrupa’ya yayıldı. Orta Avrupa’daki insanlar tarafından benimsedikten sonra, her yönden yayıldı. Fakat şimdi görüyoruz ki bu akım aslında Anadolu Halklarının Antik Britanya’ya taşıdığı kültürel bir özellik önemini taşımaktadır.

Anıt yapıcılar

Profesör Reich, BBC’ye verdiği demeçte; “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana arkeologlar, tarih öncesi insanların geniş çaplı hareketlerinin önerileri hakkında çok kuşkuluydu, ancak şu anda İngiltere’de Beaker döneminde yapılan en net örnekle genetik gösteriliyor ki bu büyük ölçekli göçler tarımın yayılmasından sonra bile gerçekleşti” dedi.

Yüzlerce antik İngiliz genomundan elde edilen genetik veriler, Beaker toplumunun Neolitik İngilizlerden farklı bir nüfusta olduğunu ortaya koyuyor. Adaya vardıktan sonra, Beaker genleri yerli çiftçilerin genlerini bastırdığı görünüyor.

Profesör Reich şunları da ekledi: “Daha önce yaşayan insanlar büyük taşları Stonehenge’e koymuşlardı, bu Stonehenge, İngiltere’nin uzak köşelerinden getirilen malların yansıması olarak ulusal bir hac yeri haline geldi. O anıtın ve benzeri yapıtların inşa edildiği sofistike antik halkların kısa sürede torunlarının yok olacağını ve topraklarının devrileceğini asla bilemezlerdi.”

Yeni gelenler adını verdiğimiz Antik Britanya’nın ataları Anadolu coğrafyası üzerinden Ukrayna ve Kazakistan’a kadar uzanan geniş bir bölgeden geldikleri biliniyor. Bu göçebeler Neolitik dönemde batıya doğru ilerledi ve Avrupa’da yerleşmiş nüfuslarla yoğun bir şekilde karıştı. Beaker göçü, Anadolu genetik imzasının İngiltere’de ilk kez görünmesini sağladı.

Arkeolog ve çalışma ortak yazarı Mike Parker Pearson, University College London (UCL) tarafından Neolitik Britanyalılar ve Beaker gruplarının toplumlarını çok farklı şekillerde organize ettiklerini söyledi. Her iki toplumun da gerek teknoloji gerek yaşayış olarak gözle görülür farklılıklarının olduğunu belirtti. Çünkü tahmini yüzlerce ve binlerce insanın eşlik ettiği devasa taş anıtların inşası olan Stonehenge, Beaker toplumunu Britanya halkı için uzaylı gösterebilecek bir kavramdı; ancak Neolitik İngiliz topluluğu bunun nasıl yapılacağını öğrenmişlerdi çünkü Anadolu halkı adını verdiğimiz Beakar toplumu, Neolitik İngilizleri işçi gibi kullanarak bu anıtları yapmıştı. Fakat yine de günümüze kadar Stonehenge de Mısır Piramitleri gibi yapım ve inşasıyla ilgili gizemini korumaya devam etmektedir.

Profesör Parker Pearson; “Beaker halkı muazzam emek gösterilecek hareketli projelerde işbirliği yapmaya hazır bir toplum olmuş olsa da Neolitik İngiliz halkları buna hazır değillerdi. Antik Britanyalılar daha düz yaşayan, merkez bir topluluktu” dedi. “Bunun için iyi bir ifademiz ve sağlam bir tezimiz yok ancak insan yardımı ile bu tür çalışmaları o şartlarda yapmak muazzam bir disiplin örneği olmalı.” diye sözlerini tamamladı.

Neolitik Breaker Kültürü

Beaker halkı, seçkin ölüleri gömmek için toprak mezar höyüklerini kullanıyorlardı. Kültürlerindeki bu adet de İngiltere’ye gelen kültürel özelliklerden biridir. Grup ayrıca, metal işleme işinin İngiltere’ye gelişi ile yakından ilişkilidir.

Prof Parker Pearson, “Britanya’yı Taş Devri’nden çıkaran insanlardı. O zamana kadar İngiltere halkı kendisini kıtadan – Neolitik Brexit’ten kopardı- İngiltere’nin yeniden birleştiği an budur. 1.000 yıllık izolasyondan sonra kıtada – Avrupa’nın geri kalan kısmının çoğu bu noktada Taş Devri’nden iyi çıktı. “

Devasa genetik kaymayı tetikleyen neden belirsizliğini koruyor. Ancak PNAS dergisinde geçen yıl yayınlanan bir makale, 5.500 yıl önceki (İ.Ö.500) iklimde bir düşüş yaşanmasının, Neolitik nüfusu bin yıllık bir düşüşe ittiğini ileri sürdü.

Neolitik insanlar İskoçya’daki Skara Brae’de sofistike yerleşimler kurdular

UCL’den Dr. Steven Shennan, BBC News’a verdiği demeçte, “İngiltere’de, MÖ 3,500 ya da 3.600’lerde nüfus yoğunluğundan sonra nüfus istikrarlı bir şekilde düşüyor ve MÖ 2500 yılına kadar oldukça düşük bir seviyede kalıyor ve sonra tekrar yukarı çıkmaya başlıyor.  Fakat her ne olursa olsun hepimiz eminiz ki Antik Britanya’nın kültürünü oluşturan Anadolulu Yeni Gelenlerdir.”

Kaynak: BBC NEWS