Düzce Üniversitesi’nde soruşturma mobbing uygulayana değil, şikayet edene açıldı

172

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik ve idari personele mobbing uygulayan dekan vekili Ayfer Gedikli, üniversite yönetimine çok sayıda delille şikayet edilmesine rağmen soruşturma mobbing yaptığı iddia edilen kişiye değil mobbingi şikayet edenlere açıldı.

Üniversite yönetimi tarafları dinlemeden, somut delilleri incelemeden idari soruşturma başlatılmasına yer olmadığına karar verdi. Mobbing uygulayanların herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadığı Düzce Üniversitesi’nde mobbinge uğrayan ve Gedikli hakkında şikayette bulunan öğretim elemanlarına disiplin soruşturması açıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan tavsiye kararı

Mobbinge uğrayan öğretim elemanıları TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Başvuru sonucunda KDK, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne mobbing yapan kişi hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması, yönünde bir tavsiye kararı verdi. İlgili kanun uyarınca üniversitenin gerçekleştirdiği işlemlerin 30 gün içinde KDK ve başvuruyu yapan kişiye bildirilmesi zorunlu. İlgili ombudsman kararına buradan ulaşılabilir. Ancak ombudsmandan hala bir bildirim alınamadığı belirtildi.

İlk mobbingi değil

Dekan vekilinin iki öğretim elemanını farklı zamanlarda odasına çağırıp, makam üstünlüğünü kötüye kullandığı, bağırıp çağırdığını kadro tehdidi ile baskı yaptığını kendi lehine kağıt imzalattırdığı da iddialar arasında. Farklı bölümlerdeki öğretim elemanlarına da mobbing uygulandığı ve bazı öğretim elemanlarının maruz kaldıkları mobbingden dolayı terapi almak zorunda kaldığı da ifade edildi.

Alıntı: Sendika.Org