Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı’na yönelik seks işçiliği konulu bir el kitabı yayımladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile Hollanda Büyükelçiliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık Durumunun İyileştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan el kitabı, sağlık politika geliştiricileri ile sağlık hizmet sunucularına yönelik geliştirildi.

Türkiye’de seks işçiliği ile ilişkili mevzuat ve politikalar, seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı durumu, sağlık hizmet yöneticileri ile sunucularının dikkat etmesi önerilen uygulama pratikleri ile öncelikli uygulama adımları bu el kitabının konularını oluşturmaktadır.

Kırmızı Şemsiye tarafından Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere illerdeki halk sağlığı müdürlüklerine gönderilen yayınların basılı kopyalarına Kırmızı Şemsiye ofisinden ulaşabilirsiniz.

Basılı örnekler için Ofis Koordinatörü Tolga Tuneli’ye erişebilirsiniz: [email protected], 03124192991.