Okuma süresi: < 1 dakika

kyme antik kenti yok ediliyorKyme (Cyme) milattan önce 8’inci yüzyılda kurulmuş bir Aiol şehri. İzmir’in Aliağa ilçesi yakınlarında bulunan kent dönemin Aiol uygarlığına olduğu gibi İyonlar ve Doriyanlar gibi diğer uygarlıkların ve sonrasında gelen Roma ve Doğu Roma İmparatorlukları’nın tarihlerine de ışık tutuyor.

Azeri petrol şirketi Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş.’nin iki termik santral ve 17 rüzgâr türbini yapmak istediği tarihi Kyme Antik Kenti’nin bulunduğu bölgede, iş makineleri çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandığında Kyme Antik Kenti’nin kalıntıları büyük zarar görebileceği gibi Aliağa’nın neredeyse son yeşil alanı da yok olacak.

Türkiye’de devlet destekli sermaye gruplarının doğal ve kültürel yaşama yönelik talan operasyonları, bölgeyi tahrip eden çalışmalar, koruma yasalarına uygun olmayan karar ve izin ile devam ediyor…

Bu korkunç uygulama sonucu önemli bir orman alanı daha yok edilirken, antik kentin ve antik limanın 50 metre ilerisinde arkeolojik dip kalıntıları da kepçelerle tahrip edilmeye başlandı.

İzmir 2 No’lu Koruma Kurulu’nun “1. Derece Sit Alanı” olarak tescillediği antik taş ocağının sit sınırları içinde rüzgâr türbini inşa edilmesine izin vermediği, fakat ardından 2015 Aralık’ta türbinin kaydırılarak sit alanı sınırına bitişik olarak inşa edilmesine izin verdiği ortaya de çıktı. Tescil kararının alındığı 2012’de Koruma Kurulu, ilgili belediyelerden arkeolojik alana dair detaylı (1/5000 ve 1/1000 ölçekli) Koruma Amaçlı İmar Planları’nın hazırlanmasını istemiş, ancak bu planlar henüz hazırlanmış dahi değil.

Kaynak: DİHA