Okuma süresi: 2 dakika

Yargıç, Drax Group’un önerdiği gaz tesisi planlamasının onayının yasadışı olup olmadığına dair hükümleri saklı tutar.

Bir Yüksek Mahkeme Hakimi, İngiltere hükümetinin Avrupa’nın en büyük gaz tesisinin akıbetinin ne olacağına dair onayının üç günlük duruşmalardan sonra yasal olup olmadığına ilişkin kararı saklı tuttu.

Çevre hukuku yardım kuruluşu olan ClientEarth, enerji şirketi Drax Power tarafından önerilen 3.6 GW’lık bir gaz santrali için planlama onayı verilmesi kararına itiraz etmek için Yüksek Mahkeme yoluna başvurdu.

Duruşma sırasında, ClientEarth kuruluşunun hukuk ekibi, Dışişleri Bakanı’nın Planlama Müfettişliği’nin tavsiyesine aykırı olarak projeyi onaylama kararının yasadışı olduğunu savundu.

Etkiler

Mahkeme, İngiltere Hükümeti’nin, İngiltere’nin net sıfır dahil olmak üzere, önerilen büyük ölçekli gaz tesisinin sahip olabileceği sera gazı emisyonlarının etkisini göz önünde bulundurmak zorunda olduğunu duymuştur.

Emisyonların azaltılması hükümetin kendi enerji politikaları doğrultusunda temel hedeflerinden biridir ve ClientEarth avukatları, projenin onaylanıp onaylanmayacağına karar verirken emisyon etkisinin uygun şekilde dikkate alınması gerektiğini savundu.

Hayırsever bir sözcü şunları dile getirdi: “ClientEarth, önemli iklim etkileri de dahil olmak üzere tesisin olumsuz etkilerinin, hükümetin kararından önce planlama soruşturması sırasında yapılan itirazlardan daha fazla ağır bastığını vurguladı.”

Bağlantılı

“Avukatlar ayrıca, Dışişleri Bakanı’nın politik olarak kurulan fosil yakıt üretimine nispeten daha düşük düzeyde ihtiyaç göz önüne alındığında, projede önerilen gaz kapasitesinin uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.”

“ClientEarth daha önce soruşturmada, projenin uygulanması takdirde, İngiltere’nin enerji sektörünün düşük maliyetli dekarbonizasyonu için ciddi bir risk oluşturabileceğini açıklamıştı.”

Dışişleri Bakanı’nın projeyi onaylama kararı, ClientEarth ile anlaşan Planlama Müfettişliği’nin kararı ile çelişiyordu ve tesisin iklim değişikliği gerekçesiyle reddedilmesini öneriyordu- ilk kez ulusal düzeyde önemli bir proje için bunu yapmıştı.

Mahkeme, çevrimiçi olarak düzenlenen ve Kraliyet Adalet Mahkemelerinde Kraliçe’nin kürsünün bir bölümü olan Planlama Mahkemesi tarafından yönetilen duruşmanın sonunda kararını saklı tuttu.

Yazar Hakkında

Brendan Montague, The Ecologist’in editörüdür. Bu makale ClientEarth tarafından yapılan bir açıklamasına dayanmaktadır.

Kaynakça

Montague, B. (2020, May 04). Europe’s largest gas plant – legal fight continues. The Ecologist.