Okuma süresi: 2 dakika

Bilsart, 2 Kasım – 14 Kasım tarihleri arası Fatma Bucak’ın ‘Scouring the Press’ isimli solo sergisine ardından 16 Kasım – 29 Kasım tarihleri arasında Tuba Merdeşe’nin ‘Tutunma Noktası’ isimli solo sergisine ev sahipliği yapacak.

FATMA BUCAK
SCOURING THE PRESS
02 Kasım – 14 Kasım, 2018
Sanat Konuşmaları: Fatma Bucak & Duygu Demir
02/11/2018

Fatma Bucak’ın “Scouring The Press” başlıklı kişisel sergisi adını sanatçının video çalışmasından alıyor.

Söz konusu çalışmada sanatçıyı, engebeli bir arazide dizlerinin üzerine çökmüş iki kadınla birlikte görüyoruz. Kadınların önlerinde, Türk gazetelerini yıkadıkları leğenler var. Kadınlar bu eylemleriyle, sansüre dönüşecek emek mekanizmasını gözler önüne seriyor.

TUBA MERDEŞE
TUTUNMA NOKTASI
16 Kasım – 29 Kasım, 2018
Sanat Konuşmaları: Tuba Merdeşe & Ceren Arkman, Irmak Arkman
16/11/2018

Tuba Merdeşe’nin ‘Tutunma Noktası’ isimli solo sergisi ismini Tuba Merdeşe’nin video yerleştirme çalışmasından alıyor.

Tuba Merdeşe sanat pratiğinde insan ve doğa ilişkisi üzerine odaklanır. Doğa fenomenleri ile insanın yarattığı ikinci doğanın araçlarını bir araya getirerek imgesel bir alan açan Merdeşe, çalışmalarını “gerçeğin düşünsel alanında sarsıntıya uğramış, eksilmiş, parçalanmış, çoğalmış, birleşmiş dağınık
imgeler” olarak tanımlamaktadır.

İnsanın doğa karşısındaki güçsüzlüğünü ve varoluşunun sınırlarını sorgulayan sanatçı, sanat pratiğinde mekanı birincil model olarak ele alır. Mekan alışılmışın dışında bir deneyim alanı sunar ve fiziksel olanın yerini alan dönüşüm, yeni medyanın sadece dijital kulvarını değil, aynı zamanda doğa ile olan diyaloğuna
da yeni formlar sağlar.

“Tutunma Noktası” yaşanan yer ve soyut uzam olarak sınırların ötesinde ütopik bir anlayışa yönelir.

Dünyayı tek bir ev imgesinde birleştirir. Aynı zamanda gökyüzünün akış halindeki devingenliği, farklı bir akışın temsili olan elektrik alanı ile bir tren yolculuğunun hareketli imgesini görünür kılar. Böylece çalışma her iki akışında üzerinden, yerinden ve zamanından geçtiği bir yer edinme modeline dönüşür.