Okuma süresi: 2 dakika

Ekolojik felaket alarmlarının çaldığı ve ekosistemle farklı ilişki biçimleri geliştirmenin oldukça acil bir mesele haline geldiği günümüzde, “Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar: İnsanmerkezciliğin Ötesinde Bir Arada Yaşam” konferansı farklı disiplinleri etik ve ekolojik duyarlıkları haiz bir arka planda bir araya getirmeyi ve “insan-olmayan” varlıkları disiplinlerarası bir tartışma zemininde ele almayı amaçlamaktadır.

Sosyal ve beşerî bilimlerin varlığını sürdürme mücadelesi ile yerleşik iktidar biçimlerinin insan-dışı canlılara yönelik uygulamalarına karşı sürdürülen ekolojik mücadeleyi ortak bir zeminde tahayyül etmenin bugün daha da önemli hale geldiğinin vurgulanacağı konferansımızda; çeşitli disiplinlerden akademisyenler, sanatçılar ve aktivistler bir araya gelecekler.

Gün boyu sürecek olan panellerde, en temelde “insan olmayan” varlıkların ele alınış biçimlerine dair sorular soracak; bu varlıkların kavramsallaştırılma biçimlerini sorgularken, aynı zamanda öznelik, faillik ve varoluşa dair yeni kavramları, araştırma ve anlatım biçimlerini çeşitli etik düzlemlerde tartışmaya açacaklar.

“Kurmaca metinlerde insan-dışı hayvanlar, insan olmayan varlıklar nasıl temsil ediliyor?” “İnsan olmayan varlıkların temsili ve/ya dile getirilmesinin etik sınırları nelerdir?” “Sokak hayvanları için 20.yüzyıl bugünden daha mı iyiydi yoksa kıyım, vahşet, katliam haberlerini yüzyıllar öncesinden mi kanıksadık?” “Türlerin korunmasında taksonomi nasıl bir işlerlik gösterir?” “Hayvanlar konuşabilir mi?” gibi sorulara birlikte cevap aramayı hedeflediğimiz konferansımıza, yeryüzünde tür ayırt etmeksizin bir arada yaşamaya dair soru(n)ları olan herkesi bekliyoruz.

Yer: Demir Demirgil Salonu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs

Program

9.30 Açılış Konuşmaları

10.00-11.15 1. Oturum

Moderasyon: Özlem Öğüt Yazıcıoğlu

Zeynep Şahintürk, “1990’lar Sonrası Bağımsız Türkiye Sinemasında Hayvanlar”
Ezgi Hamzaçebi, “Ekolojik Varoluş Aralığında Yeryüzü Halleri ‘ne Bir Bakış”
Selver Sezen Kutup, “Faruk Duman Metinlerinde Av ve Avcı: Bir Hayvanlaşma Deneyimi”

11.15-11.30 Ara

11.30-12.45 2. Oturum

Moderasyon: Asena Hafize Ulus

Zeynep Gizem Haspolat, “Sokak Hayvanlarının En Uzun Yüzyılı: 20. Yüzyıl İstanbul’unda Hayvanların Hayatları”
Ergun Kocabıyık, “Hayvanın Refakatinde İnsan Oluş”
Karanfil Soyhun, “Sokak Hayvanlarına Etik Yaklaşımlar”

12.45-14.00 Öğle Arası

14.00-15.15 3. Oturum

Moderasyon: Ezgi Hamzaçebi

Özlem Öğüt Yazıcıoğlu, “Çağdaş Romanlarda İnsan-Hayvan Etkileşiminin Etik Boyutu”
Fatih Altuğ, “1950’lerin Modernist Öykücülüğünde Hayvanlar ve/ile Varoluş”
Sinan Akıllı, “Hayvan Çalışmaları ‘İnsanmerkezci’ Olmaktan Kurtulabilir mi? ‘İnsansonrası’ Kuramların Sundukları”

15.30-16.45 4. Oturum

Moderasyon: Z. Gizem Haspolat

Raşit Bilgin, “Genetik Yöntemlerin Tür Korumasında Kullanımı”
Can Batukan, “Bentham ve Animalizm”
Emre Koyuncu, “Hayvan Konuşabilir mi?”

16.45-17.00 Ara

17.00-18.30 Sanatçı Buluşması

Moderasyon: Olcay Akyıldız ve S. Sezen Kutup

Nazmi Ağıl, İris Ergül, Sadık Arı

Konferans, BU Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve BU Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Afiş Tasarım: Gözde Gürel

Organizasyon Komitesi: Doç. Dr. Özlem Öğüt, Asena Hafize Ulus, Ezgi Hamzaçebi, Selver Sezen Kutup, Zeynep Gizem Haspolat

Boğaziçi Üniversitesi dışından geleceklerin 5 Mayıs tarihine kadar [email protected] adresini isim ve soyisimlerini yazıp kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Facebook etkinlik linki için buraya tıklayınız.