Hayvan hakları savunucuları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sürgün ve ölüm içeren katliam yasası için hükümete seslenen bir ortak açıklama yayınladı. Hayvan hakları savunucuları 1 Temmuz 2017 günü 13.00’da pek çok şehirde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

Hükümete çağrımızdır

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır.

Talebimiz, bu tasarının, STK’lar, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve BARO Hayvan Hakları Komisyonlarının da katılımı ile tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmasıdır.

Bu tasarı, katliam maddeleri içermektedir:

1. Mevcut yasada tüm belediyelerin kısırlaştırma ve bakım merkezi kurması hükmü varken, değişiklik tasarısının 8. maddesinde, nüfusu 100 binden az olan 970 ilçe belediyesinde kısırlaştırma merkezi kurulmasına gerek görülmemiştir. Bu durumda, kısırlaştırma merkezi olmayan belediyelerce, kısırlaştırılmadan şehir çevrelerine, çöplüklere ve yaban hayatına atılan sahipsiz hayvanlar, oralarda yazın susuzluktan kışın da korunaksız olarak soğuk ve kara mahkum olarak acı içinde can verecekler. Bunun yanında, yaban hayatında yoğun olan kuduz hastalığının, evcil olan kedi ve köpeklere geçip, hastalığın bir şekilde insan oturumlu olan şehirlere gelmesine sebep olacaktır. Sayıları da kontrol edilemez biçimde artacağı için, hayvanlar zehirlenip vurularak öldürülecek yasa tasarısının bu maddesi ile katliamlara sebep olacaktır.

2. Bu tasarının uygulamada getireceği bir diğer sakınca, şu anda bile yasal engel olmasına rağmen, birbirlerine gizlice kedi ve köpek atan belediyeler, tasarının verdiği imkan ile ilçe dışına ve başka şehirlere hayvanları atmayı daha da hızlandıracaklardır. İstanbul gibi bir metropolde bile bu gün yaşanan en büyük sorunlardan birisi, ilçelerin birbirlerine köpekleri atmalarıdır.

3. Tasarının 3. maddesinde, “bakım evlerindeki sahiplendirilemeyen hayvanlar, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır” hükmü ile, hayvanlar dar gelirli ve fakir insanların oturduğu kenar mahallelere ve şehir dışlarına atılacak, oralarda hayvan sayısı artınca, vatandaş ve zaten öldürmeye hazır olan belediyeler tarafından zehirleme ve katliamlar başlayacaktır.

4. Tasarı, madde 5 ile, Kanunun 10 uncu maddesi “Ev hayvanı satış yerlerinde ev hayvanı bulundurulamaz, ancak bu yerlerde hayvan üretim çiftlikleri ve bakımevlerindeki hayvanların satışı yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Petshoplarda ev hayvanı bulundurulamaz derken, üretim çiftlikleri ve belediye bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların katalogdan satışı yapılabilir hükmü getirilmiştir. Sahipsiz hayvanlar üzerinde deney yapılamayacağı için, barınaklardaki sahipsiz hayvanların satış adı altında sahipli konuma getirilip, işkenceli deneylere yollanmasının önü açılmıştır.

5. Bugün yurdumuzda, sahipsiz hayvanlara karşı asıl kötü muamele ve eziyet, büyük ölçüde belediyeler tarafından yapılmaktadır. Tasarıda; öldüren, zehirleyen, ormana dağa kırsala atan, bakımevlerinde aç, susuz, pislik ve hastalıkla gelen ölümlere mahkum eden belediyeler için bir yasal yaptırım getirilmemiştir. Kanun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınırken, belediyelerin uygulamaları da mutlaka bu kapsamda yer almalıdır. Şahıslardan hayvanlara zulüm ve işkencede verilen cezalar ise zaten yeterli biçimde caydırıcı değildir.

6. Ev hayvanlarının sayısı ve durumu ise, tepkiyi önleme açısından çıkacak yönetmelikte belirlenerek, 24. Dönem TBMM Çevre Komisyonunda konuşulduğu gibi bakılan hayvan sayısına mekan ve sayı sınırlaması getirilmesi hedeflenmektedir. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının ev hayvanlarının kimliklendirilmesi yönetmeliği de buna hizmet etmektedir. Bu durum, hayvanların felaketi olacağı gibi, sokak hayvanı sayısını hızla artıracaktır. Hayvanını vermek istemeyen insanlar ile kurumlar arasında ciddi sorunlar yaşanacaktır. Hayvan haklarının yanında insan hakları da ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle, evlerdeki sahipli hayvanların durumu kanunla güvence altına alınmalı, yönetmeliklere bırakılmamalıdır.

7. Ayrıca tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte; üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirkler, av, yunus parkları, yük ve binek hayvanları vb. gibi temel konularda hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. 21. yüzyıl gibi etiğin hızla geliştiği bir çağda, hayvanların hâlâ eğlence unsuru olarak kullanılması ve topluma bu şekilde tanıtılması ahlâken kabul edilebilir bir durum değildir. Hayvanların esaret koşullarında tutulduğu tesislerin ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlanarak kademeli olarak kapatılması ve bu tesislere kapatılmış tüm hayvanların özgürce yaşam hakları garanti altına alınarak tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanılarak yaşatılması esas alınmalıdır.

8. Yeni tasarı mevcut yasadan da çıkarılmasını istediğimiz, tıbben ve uygulamada hayvanlar için vahşete varan sonuçlara sebep olan Mobil Kısırlaştırma Ünitelerini çözüm olarak sunmaktadır. Gerek Gıda ve Tarım Bakanlığı ve gerekse Veteriner Hekimler Odalarının tamamen karşı çıktıkları Mobil Kısırlaştırma tamamen yasaklanmalıdır. Mobil Kısırlaştırma, tıbbi uygulamalara aykırı olmasının yanında, hastalıkların bölgeden bölgeye taşınmasına neden olmaktadır. Gıda Tarım Bakanlığı veteriner hizmetleri yönetmeliklerine de aykırıdır… Operasyon öncesi kuduz müşahedesi için 10 gün karantinada tutulması gereken ve ameliyat sonrası da 7 gün iyileşme süreci olması gereken hayvanlar, alındıkları gün ameliyat ediliyor ve ertesi günü de dışarıya bırakılıyor, enfeksiyondan can veriyor. Tıbba, bilime ve insanlığa aykırı bu mobil klinik uygulamasının tamamen iptal edilmesi gereklidir.

“Kısaca, insanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesi düşünülemez.
Sahipsiz sokak hayvanı yoktur.

O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma gözetilme ve korunma hakkı vardır. Ve hayvanlara fiziki ve psikolojik acı verecek tıbbi ticari bilimsel deney yapılamaz. Hayvan hak sahibi olan bir varlıktır. 2 Ekim 1997’de Üye Devletlerce imzalanarak Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile hayvanların duygulu varlıklar olduğu benimsenmiştir.

Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez.

Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır.”

TÜM HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI

1 Temmuz #KatliamYasaTasarısınıİstemiyoruz ulusal eylemine katılan tüm kuruluş ve gruplar bildirim sıralamasına göre: (yeni bildirimler eklenecektir)

 • Hayvan Hakları ve Etiği Derneği
 • Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
 • Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)
 • TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Hayvan Hakları Komisyonu
 • HAD- Hayvanlara Adalet Platformu –
 • İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu
 • HayKonfed-Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
 • Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği
 • Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
 • İzmir Hayvanları Koruma Vakfı
 • Düzce HAYHAK Sokak Hayvanları Koruma Derneği
 • Sakarya Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Platformu
 • Muş Sokak Hayvanları Derneği
 • ENEZ DOĞA DER
 • Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği
 • Uzunköprü HAYKO
 • HAYDOS – Ortaca-Muğla
 • Kastamonu – KARACA DER
 • Kastamonu -Can Dostları Derneği
 • Kastamonu – Sokaktaki Canlarımız İçin Elele Derneği
 • Marmara Hayvan Hakları Federasyonu
 • Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
 • Ege Hayvan Hakları Federasyonu
 • DOHAYKO Adana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
 • Bir Can Bin Yaşam Eğitim Derneği
 • Hatay Doğa ve Yaşam Derneği
 • İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği
 • Artvin Hayvanları Doğayı ve İnsanları Koruma Derneği
 • Isparta Hayvanları Koruma Derneği
 • Aksaray Hayvanları Koruma Derneği
 • Afyonkarahisar Hayvanları Koruma Derneği
 • Burdur Hayvan Dostları Derneği
 • Dohas Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği
 • Çanakkale-Kepez Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
 • Lapseki-Çardak Hayvanları Koruma Derneği
 • İstanbul Hayvan Hakları Derneği
 • EDHAYKO – Edirne Doğayı Hayvanları Koruma Derneği
 • İDOHA -İnegöl Doğayı Hayvanları Koruma Derneği
 • Göktürk Hayvansevenler Derneği
 • Çehaysev Çanakkale Hayvanseverler Derneği
 • Çanakkale Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
 • Bursa Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
 • Denizli Hayvan Dostları Derneği
 • Çivril Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği
 • İzmir Can Dostlarımız Dayanışma Derneği
 • Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
 • HayKonfed-EgeFed Didim Temsilciliği
 • Dikili Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği
 • Bergama Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği
 • Akyaka Kültür Eğitim Ve Çevre Derneği
 • Kuşadası HayKonfed- EgeFed Temsilciliği
 • Çankırı HayKonfed-AnadoluFed Temsilciliği
 • Tunceli HayKonfed – AnadoluFed Temsilciliği
 • Znguldak -HayKonfed – AnadoluFed Temsilciği
 • Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği
 • Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO)
 • Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği
 • Giresun Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
 • Ankara-Haykonfed-AnadoluFed Temsilciliği
 • Yalova Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
 • Batman-HayKonfed – AnadoluFed Temsilciliği
 • Silivri Hayvan Hakları Derneği
 • Eceabat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
 • Gemlik Hayvanları Koruma Derneği
 • Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği
 • Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği
 • Rize Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği
 • DOHAYCAN DERNEĞİ -AKÇAKOCA
 • Sivas HayKonfed-Anadolufed Temsilciliği
 • ERDOHAY _ERZİNCAN
 • İzmir Barosu Başkanı – Aydın Özcan
 • BODRUM- HayKonfed – AnadoluFed.Temsilciliği
 • Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
 • Lüleburgaz-DOYASA DER
 • Em/Pati Yaşam Hakkına Saygı Platformu
 • HayKonfed MarmaraFed Büyükkarıştıran Temsilciliği
 • Çerkezköy Hayvanseverler- Çehaysev
 • Gebze-Darıca GE DAR Gurubu
 • BURSA- NUGEDER
 • KARAMÜRSEL Hayvan Hakları Savunucuları
 • Antalya- CAN DOST Derneği
 • GEMLİK – Hayvanları Koruma Derneği
 • Kastamonu- KASDOHAYKOD Derneği
 • Antalya -Yerel Hayvan Koruma Görevlileri
 • Sokak Hayvanları Derneği – İst
 • Bartın – Hayvan Hakları Savunucuları
 • Fetiye – FETAV/Fethiye Paws
 • Uşak – Sokak Hayvanları Derneği
 • Antalya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu.
 • Ankara HayKonfed / AnadoluFed Temsilciliği
 • Hopa / Artvin Hayvan Hakları Savunucuları
 • Çorum BİKTUDER
 • Çat / Erzurum Hayvan Hakları Savunucuları
 • Hınıs / Erzurum Hayvan Hakları Savunucuları
 • Horasan / Erzurum Hayvan Hakları Savunucuları
 • Adana KİHAYKO
 • İzmir Masum Hayvanları Arama Kurtarma Derneği
 • Ordu Hayvan Hakları Savunucuları
 • Gümüşhane HayKonfed – Anadolufed Temsilciliği
 • Samsun Samsun Sokak Hay.Der.
 • Sinop Sinop Çevre Dostları Der.
 • Sinop – Sahipsiz Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği
 • Türkeli / Sinop – Türkeli Sahipsiz Hay.Der.
 • Tokat HayKonfed – Anadolu Fed Temsilciliği
 • Niksar Tokat– Niksar Hayvanların Hakkını Koruma Der.
 • Turhal Tokat–HayKonfed – AnadoluFed Temsilciliği
 • Güryıldız Kasabası/Tokat – Hayvan Hakları Savunucuları
 • Kırıkkale Hayvan Hakları Savunucuları
 • Nevşehir HayKonfed-AnadoluFed Temsilciliği
 • Ürgüp Hayvan Hakları Savunucuları
 • Kuşadası Kuşadası Hay.Hak.Der.
 • Kars HayKonfed – Anadolufed Temsilciliği
 • M.Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ Hayvanları Koruma Kulübü
 • Tunceli Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü
 • SİİRT – Hayvan Hakları Savunucuları.
 • Ş.URFA – Viranşehir HayKonfed- AnadoluFed Temsilciliği
 • ADIYAMAN-Gölbaşı – HayKonfed -AnadoluFed. Temsilciliği
 • İstanbul – Beykoz Hayvanseverler Paltformu
 • İstanbul – Faytona Binme Atlar Ölüyor
 • İstanbul – HAYVİST
 • İstanbul Ataşehir Hayvanları Koruma.
 • İstanbul Esenyurt Hayvan Hakları Gurubu.
 • İstanbul – Kurtköy Patileri
Haykonfed tarafından hazırlanan karşılaştırmalı metin için tıklayın.