Yapılan araştırmalara göre bir koroda şarkı söylemek, insanlara fiziksel ve zihinsel açıdan pek çok yarar sağlıyor. Öyle ki, bunun çeşitli sağlık sorunlarını gidermede tedavi aracı olarak görülmesini sağlamak için çeşitli kampanyalar yürütenler bile var. Öte yandan, son zamanlarda yapılmış olan bir araştırmaya göre, koroda şarkı söylemenin, başka hiçbir etkinlikte bulamayacağınız, kendine has faydaları da bulunuyor.

Şimdi bu faydalara hep birlikte bir göz atalım.

Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor

Bath Üniversitesi’nden psikolog Nick Stewart’ın yürüttüğü bir araştırmaya göre, koroda şarkı söylemekte olan insanlar, birlik ve bütünlük içinde çalışmaya daha yatkın oluyorlar (farklı sosyal etkinliklerde yer alan insanlara göre). Yapılan araştırmada denekler üç gruba bölünüyorlar; birinci grup koroda şarkı söyleyenlerden, ikinci grup solo şarkı söyleyenlerden ve üçüncü grupsa bir spor takımının üyelerinden oluşuyor. Bu üç grup üzerinde yürütülen araştırma sonucunda, koroda şarkı söyleyen insanların diğer gruplardaki insanlara oranla çok daha düşük düzeylerde bireysel, bağımsız davranışlar sergiledikleri görülüyor; bu, gözümüze “kötü bir davranış” olarak görünse de psikolog Stewart, işbirliğine dayalı; topluluğun, bireyin yaşantısından daha büyük önem taşıdığı bir etkinlik (koro gibi) yürütülmesini, kesinlikle iyi bir şey olarak değerlendiriyor.

Kalp ritmini düzenliyor

Yapılan bir başka araştırmada ise koroda şarkı söyleyenlerin kalp atışlarının, nefes alıp-verme hızlarıyla uyum içinde olduğu gözlemleniyor. Gothenburg Üniversitesi’nden araştırmacıların 15-18 yaş aralığındaki katılımcılar üzerinde gerçekleştirdiği bu araştırma; müziğin melodisinin, kalp atışlarını doğrudan etkilediğini ve bir grup içinde şarkı söylediğinizde, nabzınızın gruptaki herkesle aynı anda yükselmeye ve alçalmaya başladığını gösteriyor. Ayrıca koroda şarkı söylemek, duygulardan ve iletişimden sorumlu sinir hücrelerinin daha düzenli çalışmasını sağlayarak sosyal becerilerin de artmasını sağlıyor.

Stres seviyesini ve depresyon riskini azaltıyor

Bir yıl boyunca süren bir araştırmaya göre depresyon teşhisi konmuş kişilerin, bir koroda yer aldıkları süre içerisinde iyileştikleri gözlemleniyor. Öte yandan, yapılan bazı araştırmalara göre koroda şarkı söylemek, endişe ve stres düzeylerini kontrol eden oksitosin hormonunun yüksek düzeyde salgılanmasına da vesile oluyor.

Parkinson ve akciğer hastalıklarının semptomlarında iyileşme sağlıyor

2012 yılında Cardiff Üniversitesi’nden araştırmacıların gerçekleştirmiş oldukları bir araştırmaya göre, koroda şarkı söyleyen akciğer kanseri hastalarının akciğer kapasitesileri, oldukça genişliyor. Müzik profesörü Brenville Hancox tarafından Parkinson hastalarıyla beraber müzik yapmak amacıyla kurulan Skylarks korosundan bir kişiyse, Parkinson hastalığı teşhisinin konmasından bu yana beş yıl geçmiş olmasına rağmen, sesinin çok güçlendiğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin asıl nedeni ise korodaki kişilerin derin nefes alıp-verme alışkanlığı kazanmaları ve ses tellerini yoğun bir şekilde kullanmaları olarak gösteriliyor.

Sosyal açıdan daha sağlıklı olmanızı sağlıyor

Psikolog Stewart’ın araştırmasına göre koroda şarkı söyleyenlerin sosyal becerileri, solo şarkı söyleyenlerinkinden daha yüksek bir düzeyde. Psikolog; koroda şarkı söyleyen insanların sosyal beceri oranlarının takım sporlarında yer alan insanlarınkilerle ile aynı olduğunu (farklı bir etkinlik olsa dahi); bir grup etkinliğinde yer alınması durumunda sosyal becerilerin gelişiminin kaçınılmaz olduğu ifade ediyor.

Peki ya yaşam süresi?

Belki şaşıracaksınız; ama evet: Koroda şarkı söylemek yaşam sürenizi de uzatıyor. 2008 yılında Harvard Üniversitesi ve Yale Üniversitesi’nin ortaklaşa yürütmüş oldukları; Connecticut şehrinde bulunan bir koro üzerinden ilerlemiş olan bir araştırmanın sonuçları, bunu gösteriyor.

Bugüne kadar bir koroda şarkı söylemediyseniz artık buna bir son vermelisiniz. Tüm bunları okuduktan sonra hâlâ düşünüyor musunuz? Yoksa sesinizin yeterli olmadığı kanısında mısınız? Merak etmeyin; sesinizin yeterlilik düzeyi, tahmin ettiğiniz kadar da büyük bir önem taşımıyor.

2005 yılında gerçekleştirilmiş olan bir araştırmaya göre sesiniz, “ortalama” olsa dahi, koroda şarkı söylemeniz ve bu sonuçları almanız konusunda ‘engel’ niteliği taşımıyor. Ayrıca yıllardır korolarda şarkı söyleyen biri olarak söyleyebilirim ki; bir koroda şarkı söylemek, size tahmin ettiğinizden çok daha fazla şey kazandıracaktır.

“Bu yazıyı, Cmuse sitesinde yayınlanan “6 Psychological and Physical Benefits of Choral Singing” başlıklı makaleden Türkçeye Gaia Dergi için Şafak Aydın çevirmiştir.”