Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Gıda Tarım ve İl Hayvancılık Müdürlüğü’nün ortaklaşa oluşturduğu proje ile Marmara Gölü ekosisteme kazandırılacak.

Doç. Dr. Oğuz Kurt, Marmara Gölü özelindeki çalışmaların incelendiğinde, bölge ekonomisinde önemli bir yeri olan ve balıkçılık faaliyetlerinin de devamlılığını sağlayan su yosunları ile ilgili hiç çalışma yapılmadığına dikkat çekerek, “Yaşayan her sucul ekosistemde olduğu gibi Marmara Gölü’nde de ekonomik ve ekolojik verimlilik ile trofik düzeyi belirleyen en önemli canlı gurubu birincil üretimi sağlayan su yosunlarıdır. Çalışmalarına başladığımız bu proje ile gölün sürdürülebilirliği adına bilimsel bir şekilde değerlendirme yapılacak ve bölgedeki ekosistemin değeri ortaya konmuş olacaktır” dedi. Marmara Gölü‘nün ekonomik önemi dışında ülkemiz sulak alanları içinde ekolojik olarak da önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu: “Bilindiği üzere sulak alanlardaki önemli canlı gruplarının başında su kuşları gelmektedir. Marmara Gölü; çok sayıda göçmen ve yerli kuş türünün barınma, beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşıladığı bir alandır. Gölde günümüze değin yapılan çalışmalar sonucunda; 54 yerli, 43 yaz göçmeni, 36 kış göçmeni ve 11 tanesi geçiş yapan toplam 144 kuş türü saptanmıştır.

Marmara Gölü 1

Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi de, Gediz havzasının önemli sucul ekosistemlerinden olan Marmara Gölü’nün bölge ekonomisine olan katkısının oldukça büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Katkının en büyüğü balıkçılık faaliyetlerinden elde edilmektedir. Gölün son 10 yıllık avcılık verileri incelendiğinde, yıllık balık veriminin değişkenlik göstermesine karşın ortalama 100 ton civarında olduğu görülmektedir. Avlanan balığın 60 tonu sazan, 40 tonu sudak, yayın, kolyoz ve havuz balıklarından oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda yoğun şekilde avlanıldığından dolayı yılan balığının nesli maalesef tükenmiştir. Ayrıca, gölden balıkçılık faaliyetleri dışında, tarımsal sulama amaçlı kullanım ve yaz aylarında suların çekilmesi sonucu kıyılarda oluşan verimli alanlarda tarım faaliyetlerinin yapılması bölgeye ekonomik anlamda katkı sağlamaktadır.

Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Gıda Tarım ve İl Hayvancılık Müdürlüğü’nün ortaklaşa oluşturduğu proje ile verilerin daha detaylı inceleneceğini ve bu konudaki eksikliklerin yapılacak analizler sonucu giderileceğini de belirten Çebi, sözlerini şöyle tamamladı:

Proje kapsamında gölün, toplam fosfor, çözünmüş organik fosfat, ortofosfat, nitrat, nitrit, toplam azot ve amonyak analizleri yapılacaktır. Bu bağlamda Marmara Gölü’nde yapılan analizler bilimsel şekilde değerlendirilmiş ve gölün yaşayan bir ekosistem olarak değeri ortaya çıkmış olacaktır. Yani Marmara Gölü’nde yapılan bilimsel çalışmalar sürdürülebilir balıkçılığın ve sucul ekosisteminin verilerini ortaya koyacaktır.