Ana SayfaGüncelAlıntıNallıhan Kuş Cennetine kömür santrali geliyor!

Nallıhan Kuş Cennetine kömür santrali geliyor!

-

Çayırhan-B termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü plan değişikliğini ilan etti. Bu ilana göre Nallıhan’ın Uluköy mahallesinde 720 MW elektrik üretim kapasitesine sahip termik santrali projesi yapılmak isteniyor. Santral Nallıhan Kuş cennetine komşu gelecek.

Plan değişikliği geçerse yapılacak projeye göre yılda 3 Milyon 850 bin ton kömür yakılacak. Bundan 1 milyon tondan fazla uçucu ve yatak külü oluşacak. Yatak külü biriktiği alandan rüzgar yoluyla etrafa dağılırken uçucu kül bacalar yoluyla kilometrelerce öteye yayılacak.

Baca yüksekliğinin 150 metre olacağı belirtilen ÇED raporunda uçucu külün  7,5 km mesafeyi etkileyeceğini söylemekte Bu durumda 5,9 km ötedeki Kuş Cennetine, 110 metre mesafedeki Uluköy’e, 1 km mesafedeki Karaköy’e, 3 km mesafede Davutoğlu köyüne ve benzer şekilde bölgedeki bir dizi köyü etkilecek. Külün 276 bin dekar tarım arazisine etki etmesi bekleniyor. Kocaçay’ın yakından olan santralin küllerinin çayı etkilemesi, pirinç tarlalarına karışması ve akarak kuş cennetine kadar iletilmesi bekleniyor.

“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar, proje sahası içinde bulunmamaktadır. Proje kapsamında termik santral alanına en yakın sulak alan, kuş uçuşu yaklaşık 1.650 m mesafede bulunan Sarıyar Baraj Gölü’dür. Proje sahasının güneyinde kuşuçuşu 5,9 km. mesafede Nallıhan Kuş Cenneti yer almaktadır” (ÇED Sf:72)

Proje sadece kül ve kül ile beraber bir dizi tehlikeli maddeyi çevreye saşmayacak, aynı zamanda iklim de değiştirecek.Yaptığımız hesaplara göre yılda 4 milyon ton karbondioksitin atmosfere karışarak iklim değişikliğini hızlandırması bekleniyor. Karbondioksit dışında kömürün çıkartılması ve yakılması sırasına da da metan da atmosfere yayılacak.

Bölgenin bir taraftan kuraklaşması da söz konusu olacak. Projenin yapılması ile havzadan çıkartılacak kömür için yeraltının susuzlaştırılması gerekmektedir. Bu durumda üretilen enerjinin bir kısmı sulak alanlar ve yer altı suyu rezervleri kaynaklı suyun boşaltılması için kullanılacak.

Özetle, mevcut santralin toprağı kirlettiği, baca gazı ile külünü etrafa yaydığı ortada iken Çayırhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Korunan Alanlar arasında bulunan Nallıhan Davutlar Kuş Cennetine komşu, 276 bin dekar tarım arazisinin ortasına ve bir dizi yaban hayatı koruma bölgesine ve köye yakın bir alana iklimi ve doğayı değiştirecek bir santral kurulması için 1/1000’lik ve 1/5000’lik plan değişikliği yapılacak.

Not: ÇED raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çayırhan-B Plan İtiraz Dilekçesi

Çayırhan-B termik santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü plan değişikliğini ilan etti. Bu ilana göre Nallıhan’ın Uluköy mahallesinde 720 MW elektrik üretim kapasitesine sahip termik santrali projesi yapılmak isteniyor. Nallıhan kuş cennetine komşu gelecek olan bu santral için plan değişikliğine karşı bir dilekçe hazırladık. Bu dilekçenin plan değişikliğinin askıdan ineceği 4 Şubat 2017 saat 17’ye kadar elden veya Bimer üstünden iletilmesi gerekiyor.

Ankara İl Çevre Müdürlüğü Nerede?

Bimer’e nasıl girerim? Bu videoda açıklamalar size fikir verecektir.

Dilekçe aşağıda verilmiştir:

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

04.02.2017

Konu: Ankara ili Nallıhan ilçesi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde kurulması planlanan Çayırhan-B termik santral için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıkmıştır. Mevcut santralin yarattığı hava kirliliği ve kül yağmurları ortada iken, 277 bin dekar tarım arazisinin ortasına ve Kuş Cenneti’ne komşu bir noktada termik santral yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Aşağıdaki temel noktalardan dolayı plan değişikliğine itiraz etmekteyiz:

  • Öncelikle değişiklik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun değildir. Yönetmeliğe rağmen plan değişikliğine dair herhangi bir gerekçe ya da plan raporu sunulmamıştır. Dolayısıyla plan değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı olup olmadığı belli değildir.
  • Plan değişikliği sadece 750 hektar alanı değil, 277 bin dekarlık bölgeyi değiştirecektir. Çıkartılacak kömürün taşınmasından yakılmasına kadar bir dizi safhada toz oluşacağı, 150 metre yükseklikteki baca ile külün ÇED’de iddia edildiği gibi 7,5km’lik yarıçapında bir alandan çok daha büyük bir bölgeyi küle ve zararlı maddeye boğacağı ortadadır. Dolayısıyla plan değişikliği sadece o alanın değil, bütün bölgeye ait tarım, sulak alan, mera vb arazi niteliklerini geri dönüşü olmayan şekilde değiştirecektir
  • Ulusal doğa koruma mevzuatımıza ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırılığın önünü açmaktadır. Sarıyar Baraj Gölü havzasında yer alan Davutoğlan Kuş Cenneti 1994 yılında “doğal koruma alanı” ve 2005 yılında “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” statüleri ile koruma altına alınmıştır. Alan hem Önemli Kuş Alanı ve hem de Önemli Doğa Alanı’dır. Ayrıca korunması gereken sulak alanlar arasında yer almakta ve yine korunması gereken birçok türe ev sahipliği yapmaktadır. Açık bir şekilde proje bu bölgeyi tamamen etkilemekte olup, alanın ve ev sahipliği yaptığı türlerin korunması devletin yükümlülüğü altındadır.
  • Açık bir şekilde iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya getirecektir. 4990 sayılı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunda “seragazı birikimlerini durdurmayı başarmak ve gerekli önlemleri almak” konusu açıkça ifade edilmiştir. Proje ile hem kömür çıkartılarak, hem de yakılarak iklim değişikliği hızlanacaktır.

Plan değişikliğinin açık bir şekilde mevzuata uygun olmadığı, önünü açacağı proje ile bölgenin niteliğini değiştireceği, dağılan kül ile tarım, hayvancılık, ekonomi ve kırsal yaşam alanlarına zarar vereceği; doğayı, korunması gereken alanları ve iklime telafisi imkansız zararlar vereceği gibi ulusal mevzuata ve uluslararası anlaşmalarla belirlenen taahhütler aykırı olup T.C. Anayasası ile güvence altına alınan vatandaşın “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” dikkate alınarak plan revizyonunun reddedilmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ad-Soyad

TC kimlik No

Adres:

Alıntı: 350ankara.org- Nallıhan Kuş Cennetine Kömür Santrali Geliyor!, 350ankara.org- Çayırhan-B Plan İtiraz Dilekçesi

SON YAZILAR

Yeni nesil ne diyor?

Her şey bir konuşmayla başladı. Bir arkadaşım yeni nesil sözcüklerden bahsediyordu. Konu hakkında konuştukça konuştuk. Dedim, bir yazı yazayım ben de, dergide de bulunsun. Çünkü...

“Gerçeği görüyoruz! Anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

Feminist ve LGBTİ+ örgütlerin biraraya gelmesiyle kurulan Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu "Birbirimizin elini bırakmıyoruz! Hiçbirimizi geride bırakmıyoruz! Anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!" başlıklı açıklamasıyla tüm toplumu...

Hataylılar 6 Ekim’de Meclis’te: #HatayıGör

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da depremin üzerinden geçen 8 aya rağmen hiçbir şey değişmedi. Barınma, beslenme, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi en...

Akbelen Ormanı TBMM Olağanüstü Genel Kurulu İçin Bilgi Notu

Geleceğini düşünenler Akbelen için mücadele ediyor. Yaşam Savunucuları TBMM'nin Akbelen gündemi ile olağanüstü toplanması için çağrı yapmış ve eklemişti: Koltukları boş görmek istemiyoruz! Direnen yaşam...

ÇOK OKUNANLAR

95,278BeğenenlerBeğen
17,593TakipçilerTakip Et
22,156TakipçilerTakip Et
243AboneAbone Ol