“Sınır ve Öteki” temasıyla birincisi düzenlenen Etik Buluşmaları “aşırı
yoksulluğa karşı küresel adalet”, “hayvan sömürüsüne karşı hayvan
özgürlüğü” ve “göç krizine karşı toplumsal birliktelik” başlıklarıyla
gerçekleşiyor.

Etkinlik, disiplinlerarası gençlik topluluğu Poedat Kolektifi tarafından
27-31 Aralık’ta Şirince’deki Tiyatro Medresesi’nde gerçekleştirilecek. Başvurular öncelikli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olmakla beraber çalışma ve ilgi alanı etkinliğin konularıyla örtüşen herkes etkinliğe poedat.org/etik-bulusmalari-sinirve-oteki adresinden başvurabilir.

Aşırı yoksulluğa karşı küresel adalet

● Daha önce tanışmadığımız ve sınırlarımızın çok ötesinde yaşayan ama
acı çeken kişilere yönelik sorumluluklarımız var mıdır?
● Eşitsizliklere ve adaletsizliklere kayıtsız kalmamız onların bir parçası
olduğumuz anlamına mı gelir?
● Servetimizin bir bölümünü bağış olarak ayırmamızı öğütleyen efektif
altruizm yaklaşımı bir çözüm olabilir mi yoksa bir yanılsama mıdır?
● Miras ve özel mülkiyet meşru kılınabilir mi?
Hayvan sömürüsüne karşı hayvan özgürlüğü
● Hayvan hareketinin tarihsel kökenleri nelerdir?
● Abolisyonizm ve refahçılık arasında ne gibi benzerlikler ve farklar
vardır?
● Hayvan sömürüsünün hayvanlara verdiği zararlar dışında ne gibi
zararları vardır?
● Cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojiler türcülük tarafından nasıl
beslenir?
Göç krizine karşı toplumsal birliktelik
● Sınırların rastgeleliği ne gibi felsefi, sosyolojik ve politik sonuçlar
yaratır?
● Göç krizini yönetmede yapılan yaygın yanlış uygulamalar nelerdir?
● Türkiye’ye sığınan Suriyelilerle ilgili ön yargılara hangi yanıtlar
verilebilir?
● Toplumsal barışa doğru göç edenle yerli olanın uzlaşısı nasıl
sağlanabilir?

Kâr amacı gütmeyen Poedat Kolektifi ve Tiyatro Medresesi, 2 kişiye %40, 3 kişiye %25, 4 kişiye %20 gereksinim bursu da sağlıyor.

Kontenjan kısıtlı olduğu için poedat.org/etik-bulusmalari-sinir-ve-oteki sayfasından erken başvuru öneriliyor.

Poedat Kolektifi’nin diğer bağlantıları:
poedat.org
facebook.com/poedat
twitter.com/poedat
instagram.com/poedatkolektifi