Okuma süresi: 2 dakika

birbuçuk, sanatçıların, akademisyenlerin ve alanlarında aktif olarak üretimde bulunan kişilerin bir araya geleceği toplantılarda, ekoloji ve sanatın kesişim noktalarına odaklanıyor. birbuçuk, “Solunum” üst başlıklı toplantılar serisinde hayati öneme sahip ekolojik meseleleri, toplumsal, bilimsel ve sanatsal bakış açılarıyla tekrar okumayı ve tartışmayı amaçlıyor. Studio-X Istanbul’un ev sahipliğinde yapılacak toplantılar; “su, biyoçeşitlilik, iklim, çöp, gıda, enerji ve kent” gibi konu başlıkları odağında ayda bir gerçekleşecek. Serkan Kaptan, Ayşe Ceren Sarı ve Yasemin Ülgen’in koordinasyonundaki seri, 17 Haziran’da “SU” konusuyla başlıyor.

Özgül Arslan- Maruz, 2015

birbuçuk, gezegenimizde ve ait olduğumuz coğrafyada bir bilim dalı ve toplumsal-politik bir hareket olarak ekoloji etrafında şekillenen çalışmalarda ve bizzat toplumsal mücadelelerde ortaya çıkan bilgi ve önerileri görsel sanatlar, sahne sanatları ve tasarım gibi yaratıcı mecralarda tekrar okumayı ve tartışmayı amaçlar. Ortak geleceğimizi birlikte düşünmek için bir paylaşım alanı olarak tasarlanan birbuçuk, önerdiği toplantı programıyla doğa, sürdürülebilirlik, yenileme, güç, adalet, çeşitlilik, sınırlar, ölçek, mesken, metabolizma, coğrafya gibi konuların bilim, toplumsal hareketler ve sanat alanlarındaki kesişme noktalarını ve diyalog imkânlarını araştırır. Yeniden düşünmeye, araştırmaya ve üretmeye niyetli kişilerin bir araya geleceği ilk toplantılar dizisi “Solunum”da, tanımlanmış yapı ve sınırların, sosyoekonomik metabolizmanın, insanla insan-dışı arasındaki ilişkinin eleştirel incelenmesi ve alternatif gelecek senaryolarının tartışılması hedeflenir.

birbuçuk, geleceğimizi değiştirmek değil, geleceği değiştirecek fikir ve kişileri bir araya getirerek başıbozuk alanları ve müştereklikleri mümkün kılmayı hedefler. İklim değişikliğini güvenli sınır olan 1,5°C sıcaklık artışıyla adil bir şekilde sınırlandırmanın gereklilik ve olasılıklarından ilham alarak “buçuk”larla ilgilenir. Tekil ve kendi alanına sıkışmış çalışma alan ve yöntemleri arasındaki sohbeti ve mikro-anlatıları esas alır, bağlantı noktaları kurmaya çalışır. Sabit bir öze sahip olmaktan ve kurallara uygunluktan ziyade çokluğu ve bilgi birlikteliğini savunur. Kökü ve nihai bir yönelimi yoktur. Baş veya son değildir. Deneysel, değişken, asimetrik ve açık uçlu bir keşiftir.

birbuçuk, çalışmalarına iklim değişikliği ve enerji ekonomisti- dansçı Ayşe Ceren Sarı, çevre/sistem bilimci-sanatçı Serkan Kaptan ve küratör Yasemin Ülgen’in koordinasyonunda devam ediyor.

İletişim:

E-mail: [email protected]
Website: birbucuk.org