Okuma süresi: 2 dakika

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Kuzey Ormanları Derneği ve Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul ve Kuzey Ormanları Çalıştayı, 23 Mart tarihinde Sarıyer’de gerçekleşecek. 

İstanbul ve Kuzey Ormanları’ndaki sorunlar, bilimsel bir dille ele alınacak ve çözüm önerileri sunulacak. 

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan çalıştay, ekosistem, iklim ve kentsel büyüme perspektifinden İstanbul ve Kuzey Ormanları’na değinecek. 

Değişen iklim sebepleri dolayısıyla Türkiye’de doğrudan etkilenecek. Kuraklık ve içme suyu kıtlığı gibi sorunlar daha fazla hissedilecek. Son yıllarda İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi’nde hızla devam eden neoliberal kent ve doğa yağmasının ve buna eşlik eden denetimsiz sanayileşmenin sonuçları ve tüm bu etmenlerin iç içe geçmiş şekilde Kuzey Ormanları’na olan etkileri iyice belirgin hale geldi. Bu çalıştay da, etki alanı Düzce’den Bulgaristan sınırına kadar dayanmış olan İstanbul ve onu çevreleyen Kuzey Ormanlarında yaşanan bu sorunlar bilimsel bir dille ele alınacak, çözüm önerileri sunulacak ve üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel ve resmi kuruluşların da bu konudaki önemi ve dayanışması tartışılacak.


Ekosistem, İklim ve Kentsel Büyüme Perspektifinden İstanbul ve Kuzey Ormanları Çalıştayı, 23 Mart 2019 tarhinde Sarıyer’de gerçekleşecek.

Sarıyer, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan çalıştay, 23 Mart Cumartesi günü 09:30 – 18:30 saatleri arasında olacak. Etkinliğe dair bilgilere etkinlik sayfasından ulaşabilirsiniz.