Sürdürülebilir mimarinin hedefi; tasarım, inşaat ve bina yaşam döngüsü ile ilgili aktivitelerin çevresel etkilerini azaltmaktır. Kullanılacak malzemelerin üretiminin sebep olduğu etkiler kadar, bu malzemelerin nakliyesi, inşa sürecinin çevreye maliyeti, binanın yaşam döngüsü içinde göreceği bakım (temizlik için harcanan enerji ya da ısınma maliyeti gibi yoğun kaynak kullanan servisler) göz önünde tutulmaktadır.

Heliotrope, dönen bir tasarımın sıcak iklimlerde binanın sürdürülebilirliğini arttırdığını gösteriyor. Bu sayede evdeki enerji kullanımı, güneş hareketine ve farklı mevsimlere adapte olabiliyor. Bina hem estetik hem de kendi etrafında dönebilmesi sebebiyle güneş hareketlerini takip edebiliyor.

Heliotrope silindir bir yapıya sahip, Güneş’i takip ederek gün ışığının içeri girmesine imkan tanıyor. Bu sayede de fotovoltaik güneş panelleri daha fazla enerji üretiyor.

Bina kendi merkezi etrafında yavaşça dönüyor ve maksimum güneş ışınına maruz kalıyor. Fotovoltaik güneş kollektörleri mevsime göre bu şekilde kendi kapasitelerini ayarlayarak, direk güneş ışığıyla besleniyorlar.

Enerji üretimi dışında binayı ekolojik yapan başka unsurlar da var: Atık suyun tekrar kullanılabilmesi için işlemden geçiyor olması bunlardan biri. Bunun yanı sıra çatıdan yağmur suyunun toplanması da yapıya bir diğer ekolojik özellik kazandırıyor.

Heliotrope TÅkettißi enerjiden altç kat fazla enerji Åreten bina (2)

Daha önce bir benzeri görülmemiş tasarıma sahip yapı, ihtiyaç duyduğundan daha fazla enerji üreten konutlardan biri olma özelliğini de taşıyor. Dönme ve takip mekanizmaları binanın gölge kayıplarından kurtularak, güneş ışığının çoğunu direk almasını sağlıyor. Bu noktada binanın yapıldığı yerin güneş ışığına yüksek oranda maruz kalması önem kazanıyor.

Heliotrope TÅkettißi enerjiden altç kat fazla enerji Åreten bina (1)

Silindir bina bir direğe monte edildi ve gün boyunca 180 derece dönmesi planlandı. Fotovoltaik panelleri 6.6KWsaat elektrik üretiyor. Tüm dünyada iki adet Heliotrope mevcut. Fikir babası Alman mimar Rolf Dish olan Heliotrope, ürettiği enerjiyi maksimize edebilmek için, gün boyu güneşin rotasını takip ediyor. Toplanan enerji 6.6KW kapasitesi olan Sun Sail adındaki dev bir panelde toplanıyor. Bu panel geleneksel panellere oranla yüzde 30 ila yüzde 40 arası avantaj sağlıyor.

Kaynak: Diario Ecologia