“2016-2017 Yılında Türkiye’deki Üniversitelerde LGBT+ Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Ayrımcılıklar, Vaka Araştırması: Orta Doğu Teknik Üniversitesi”başlıklı Sivil Düşün AB Programı destekli çalışma ODTÜ öğrencisi trans eylemci Murat Korkmaz tarafından hazırlandı.

Örneklem olarak ODTÜ’nün ele alındığı çalışma, 2016-2017 akademik yılı içinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde LGBT+ öğrencilere yönelik gerçekleştirilen cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli yapısal ve kişiler arası ayrımcılıkları; bu ayrımcılıkların hangi biçimlerde ve hangi alanlarda ortaya çıktığını; ayrımcılıklara yönelik nasıl çözümler üretilebileceğini; bu ayrımcı uygulamaların LGBT+ öğrenciler üzerindeki etkilerini içeriyor.

78 katılımcının deneyim, duyum ve tanıklıklarını paylaştığı bu raporlama çalışmasının amacı cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelinde gerçekleşen ayrımcılık vakalarını izlemek, belgelemek ve bu sayede çözüm önerileri ile birlikte LGBT+ öğrencilere yönelik ayrımcılığı kampüslerde en aza indirmektir.

Mülakat ve online anket yolu ile katılımcılardan bilgilerin alındığı bu rapora göre 2016-2017akademik yılı içinde ODTÜ’de toplamda bilgisine ulaşılmış 138 cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık vakası gerçekleşti. Bu ayrımcılıkların detaylı analizi sonucunda vakaların dokuz ayrımcılık biçimi yoluyla gerçekleştirildiği görülüyor. LGBT+’ların ODTÜ kampüsünde maruz kaldığı ayrımcılık biçimleri “nefret söylemi, yapısal LGBTİ+fobi, olumsuz bakış, alaycı tavır & gülüşme, işaret ederek gösterme, fotoğraf/video çekilmesi, sözlü taciz/hakaret, tehdit, bedensel bütünlüğe müdahale” şeklinde sınıflandırılmıştır.

Rapor’a göre cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık vakaları kampüs içinde çeşitli noktalarda ortaya çıkabilmekte. Bunlara; çimler, bölümler, bölüm kantinleri, yurtlar, yurt kantinleri, derslikler, kütüphane, kapı giriş-çıkışları, özel işletmeler, çarşıda bulunan işletmeler, tenis kortları, devrim stadyumu, tuvaletler vs. dahildir.

Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve iyileştirilmesine dair önerilerin yapıldığı sekiz sorun alanı bulunmaktadır. Bu sorun alanları arasında “Ayrımcı Söylem ve Davranış, Yurtlar, Öğretim Üyeleri, Ders İçerikleri, Alışveriş Alanları, LGBTİ+ Topluluğu’nun Resmiyeti, İkili Cinsiyetli Tuvaletler, Akademik Çalışmalar” bulunmaktadır.

Raporun PDF’ine ulaşmak için linki tıklayınız: https://drive.google.com/file/d/15rSKD_TwMnrz3tySlG9uF4sKyiqRM8FH/view?usp=sharing

Raporu basılı elde etmek isteyenler için: Kitap, Mart ayının ikinci haftasından itibaren İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin gibi şehirlerde bulunan LGBTİ+ alanında çalışmalar yürüten dernek ve topluluklardan edinilebilir olacak.