Bilinen en eski organize dinlerden birisi olan Hinduizm, oldukça kapsamlı ve geniş bir dindir.

Hindistan ve Nepal dolaylarında yaygın olan bu din İslam’dan sonra en büyük üçüncü din olmakla beraber pek çok dinden ekoller içerir.

Bu ekollerin içerisinde bulunan semboller pek çok kavramı ifade eder, Hinduizm’de oldukça önemli bir yer tutarlar ve Hinduizm’deki kilometre taşlarını bu semboller oluştururlar.

Bu yazımızda Hinduizm’de öne çıkan sembolleri ve anlamlarını konu aldık.

1. Aum veya Om

Hinduizmde bütün yaradılış meselelerinin ötesindeki kaynak olan mantradır (genellikle sanskritçe olan dini hece veya şiir). Lord Ganesha’yla bağlantılıdır.

aum2. Ganesha

Dharma’nın (ilahi düzen) hakimidir. Karmalarımıza yolumuza engeller koyarak veya onlari yolumuzdan kaldırarak rehberlik eder. Her yaptığımız girişimde O’nun izni ve kutsamasını arzularız.

Ganesha3. Tripundra

Anava (egoizm), karma (sonuçları olan eylemler) ve mayanın (vesveseler) yanıp kül oluşunu simgeler. Üçüncü gözde bulunan bindu, veya nokta, manevi algıyı keskinleştirir.

Tripundra4. Nataraja

Şiva’nın “Dans Kralı” halindeki tasviridir. Mutluluğun ateşli balesini sergiler, evreni varoluşun giriş ve çıkışlarına sürükler.

nataraja5. Padma/Lotus

Tanrılar, çakralar ve özellikle 1000 taç yapraklı “sahasrara” çakrası ile ilişkilendirilir. Kökleri çamurda, çiçekleri su yüzünde olan bu bitki bir masumiyet umudunu temsil eder.

lotus6. Svastika

İyi talihin sembolüdür. Bu kadim güneş simgesinin dik açılı kolları Tanrı/Tanrılar’ın zihinle değil sezgi yoluyla kavranabileceğinin dolaylı bir ifadesidir.

Svastika7. Mahakala

“Muhteşem Vakit”. Evrenin altın köprüsü üzerinden yönetir. O, zamanın ötesindeki zamandır. Bu dünyanın faniliğinin, günah ve acıların bir gün son bulacağının hatırlatıcısıdır.

mahakala8. Shatkana

“Altı köşeli yıldız”, iç içe geçmiş iki üçgen. Üst taraftaki üçgen Şiva, “purusha” (erkil enerji) ve ateşi, alt taraftaki Şakti, “prakriti” (dişil enerji) ve suyu temsil eder.

Shatkana9. Chandra ve Surya

Chandra sulak alemlerin, duyguların ve göç eden ruhların hesaba çekildikleri yerin hakimi olan, Ay’dır. Surya ise aklın, hakikatin kaynağının hâkimi olan Güneş’tir.

Chandra ve Surya10. Trishula

Himalayalı yogiler (yoga sofusu) tarafından taşınan, Şiva’nın üç dişli mızrağıdır. Saiva Dharma’nın (Shaivite dini) kraliyet asasıdır. Çatalın üç ucu ayrı ayrı arzu, eylem ve bilgeliğe işaret eder.

TrishulaKaynak: Sociedelic