Okuma süresi: 2 dakika

Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları, 1 Ocak 2015 itibarıyla zamlanıyor. Çevreyi kirletenler için ceza artırımının caydırıcı bir etki olup olmaması ise merak ediliyor.

Yeni yıl zamları çevre kanununda yapılan değişiklikle başladı. 2015’in ilk gününden itibaren evde gürültü yapmanın ve sokağa çöp atmanın cezası ciddi bir biçimde artırılıyor. Çevreyi kirlettiği gerekçesiyle, yılın son çok konuşulan cezası, gerek hapis gerek para olarak, Ankara’da yaşayan bazı seks işçilerine ve onların kartvizitlerini basanlara verilmişti.

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere verilen 100 TL’lik idari para cezası 186 TL’ye çıkarıldı. Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 500 TL’lik idari para cezası ise 1 Ocak 2015 itibarıyla 963 TL. Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahipleri için kesilen 1000 TL’lik idari para cezası da bu tarihten itibaren bin 932 TL olarak uygulanacak.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara uygulanan 24 bin TL’lik idari para cezası da yeni yıl itibarıyla 46 bin 501 TL olacak.Bu tesislerde, emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşması halinde 48 bin TL olarak uygulanan ceza miktarı da 1 Ocak itibarıyla 93 bin 7 TL’ye çıkartıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için verilen 10 bin TL’lik idari para cezası miktarı da 19 bin 372 TL olarak yeniden belirlendi. Kanunun ilgili maddesine göre, kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlar için belirlenen 60 bin TL’lik idari para cezası da 1 Ocak itibarıyla 116 bin 261 TL olarak uygulanacak.

Evde “standartlara” aykırı gürültü yapanlara 770 TL ceza

Kanunun belirlediği önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için belirlenen idari para cezası 400 TL’den 770 TL’ye, ulaşım araçları için ödenen cezalar bin 200 TL’den 2 bin 321 TL’ye, iş yerleri ve atölyeler için uygulanan cezalar 4 bin TL’den 7 bin 746 TL’ye çıkarıldı. Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için belirlenen ceza miktarı da 12 bin TL’den 23 bin 249 TL’ye yükseltildi. Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere uygulanan 24 bin TL’lik idari para cezası da 46 bin 501 TL olarak uygulanacak.

Kanunda belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara verilen 48 bin TL’lik idari para cezaları, yeni yıldan itibaren 93 bin 7 TL olacak. Kanunun öngördüğü mali sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara uygulanan 24 bin TL’lik idari para cezası da yeni yılla birlikte 46 bin 501 TL olarak uygulanacak. Yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 24 bin TL olarak uygulanan para cezaları, 1 Ocak’tan itibaren 46 bin 501 TL olacak.

Başlık Görseli: Life News