Çingenelerin Ağaç Evlenme Söylencesi

Çingeneler, misafir oldukları her kültürde azınlık konumunda kalan; yersiz, yurtsuz, zamansız, isimlerinin kökenine dair bile net bir bilgi bulunmayan, yazılı bir dilleri olmayan, pek...

Melisa Yılmaz