2013 yılından itibaren Anadolu Kültür tarafından yürütülen Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, 2019 programına sehrebak.org’da yayınlanan tüm Türkiye’ye açık güncel çağrılar ve Mart ayında düzenlenen Kolektif Üretim Atölyesi’nin ardından Video Geliştirme Atölyeleri ile devam ediyor. 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da, 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde ise İzmir’de gerçekleşecek olan atölyeler, fikir geliştirme,araştırma, çekim veya kurgu aşamasında olan, 35 yaş altındaki belgesel ya da deneysel  film ve video üreticilerinin başvurusuna açık.

Belgesel/Deneysel film ve video projesi olan genç üreticilere danışmanlık verilecek

BAK Video Geliştirme Atölyesi, Diyarbakır ve İzmir’de ayrı ayrı düzenlenecek iki günlük bir danışmanlık programı. Atölye, BAK’ın 2019 temaları arasında olan toplumsal meseleleri (göç, aidiyet, çeşitlilik, ekoloji ve dönüşüm) farklı perspektiflerden ele alan video üreticilerinin projelerini geliştirmeye odaklanıyor. Belgeselci Berke Baş ve Melis Birder’in danışmanlığında her şehirden 5-8 katılımcı, kolektif ve bireysel oturumlar etrafında iki günlük yoğun bir atölyeye katılacak. Ardından katılımcılar, 4-6 hafta boyunca farklı çevrimiçi geri bildirim yöntemleriyle danışmanlık almaya devam edecek ve belgesel/deneysel film ve video projeleriyle ilgili içinde bulundukları aşamayı ilerletecekler. Temel teknik sinema eğitimi içermeyen programa katılım ücretsiz. İzmir, Diyarbakır ve komşu şehirlerde yaşayan katılımcıların başvurusuna açık olan atölyeye katılımcılar sadece başvurdukları şehirde katılabilecek.

Atölye için son başvuru tarihi 25 Mart 2019.

HATIRLAMAK VE ANLATMAK İÇİN ŞEHRE BAK

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve yaşadıkları dünyayı video, fotoğraf ve diğer görsel araçlarla anlatmak isteyen genç hikâye anlatıcılarının kolektif bir üretim sürecini paylaşmalarına imkân sağlamak üzere 2013 yılında yola çıktı. 2017 yılında ise gençlerin üretimlerini paylaşabildiği, hem birbirleri hem de fotoğrafçılar, sinemacılar, güncel sanatçılar ve akademisyenler ile temasa geçebilecekleri bir çevrimiçi paylaşım platformuna dönüştü.
sehrebak.org, yayınladığı çağrılarla şehirlerden hikâyelerin farklı yöntemlerle anlatılması için motivasyon sağlamayı amaçlarken, disiplinler arası kaynak havuzuyla bir başvuru mecrası oluyor. 
sehrebak.org, 2018-2019 döneminde ana temalarını göç, aidiyet, çeşitlilik,ekoloji ve dönüşüm kavramlarının belirlediği çağrılarla ilerliyor. Bir yandan da yüz yüze buluşmaların tartışma, öğrenme, keşfetme ve üretmede vazgeçilmez olduğu inancıyla devam eden BAK Buluşmaları kapsamında, İzmir ve Diyarbakır’da Kasım-Aralık 2018’de BAK Dersleri düzenlendi. BAK Dersleri’ni Mart 2019’da Dönüşen Şehrin Haritası başlıklı bir Kolektif Üretim Atölyesi, İzmir ve Diyarbakır’da Nisan 2019’da düzenlenecek Video Geliştirme Atölyeleri ve Mayıs-Haziran 2019’da BAK Buluşmaları takip ediyor.

Ayrıntılı bilgi için sehrebak.org’u ziyaret edebilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için sehrebak.org’uziyaret edebilirsiniz.