Okuma süresi: < 1 dakika

Doğanın ve tabiatın korunmasına dair yapılan çalışmalar son zamanlarda elle tutulur hale gelse de, ortaya çevre bilinci konulması iyi bir eğitimle mümkün olabilir.

Bu da çocukların küçük yaşta, ağaç, toprak ve doğa sevgisinin kazandırılmasının önemini arttırıyor.

Bu bakımdan okul öncesi öğrencilerinden itibaren doğa konusunun ders niteliğinde işlenilmesi ve çevre uygulamalarıyla çocuklara bu sevginin aşılanması gerekiyor. TEMA tarafından geliştirilen projeler bunun örneği olabilir. Söz konusu vakıf, okul öncesi çocuklar üzerinde gerçekleştirdiği etkinlikler sayesinde, doğaya karşı daha bilinçli bir gençliğin yetişmesini sağlıyor.

Sevdirmeliyiz…

Sadece anlatarak veya kitaplardan okutarak, ezberleterek, sınava tabi tutarak, çocuklara doğa sevgisinin kazandırılması mümkün değildir. Toprakla buluşmayan eller, çiçeği koklamayan kişiler, doğanın ne anlam ifade ettiğini bilemezler.

Çocukların çevreyle alakalı tiyatro etkinlikleri yapması, fidan dikimi, toprakla buluşturulması gibi aktivitelerle daha fazla çevreyle ilişki kurmaları gerekir.

Çevreye zarar vermenin insan neslini nasıl etkileyeceğini tiyatroda çocukların işlemesi, bir ağacın değerini anlamaları gerekir. Küçük yaşlarda bu tür aktivitelerin yapılması, ileriki yaşlarda daha bilinçli bir gencin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Bu anlamda okul öncesi çocuklarından itibaren gerekli olan çevre bilincinin verilmesi gerekir. Sağlıklı ve kaliteli bir hayatı başat faktörlerinden birisi olan çevre bilinci, anne ve babaya verilecek eğitimle de ilgilidir.

Anne ve babanın çevre hakkında çocuklarına sunabilecekleri bir şeyin olmaması, çocuklarında bu konuda bilinçsiz yetişmesine neden oluyor.

Anne ve babalarında bu sürece dahil edilerek, çevrenin korunması, yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması çalışmalarına çocuklarıyla beraber katılmaları gerekiyor.

Çocuklara evlerinde bakacakları çiçek, fidan ortamların sunulması, çocuğun daha da bu işe önem vermesine ve güzel bir uğraş edinmesine sebep olur. Bu anlamda devlet kurumları elinden geleni yapmakla yükümlü olduğu gibi, bizler de bulunduğumuz konumda mesul durumdayız.

Hazırlayan: Ernest M.
Başlık Görseli: Parent Well Being