Okuma süresi: 2 dakika

Çin’in atmosfere yıllık CO2 salımının açıkladığı miktardan 1 milyar ton daha fazla olduğu iddia ediliyor. Üstelik bu miktar, Avrupa’nın en çok kömür tüketen ülkesi Almanya’nın yıllık emisyonundan bile fazla bir miktara denk geliyor.

Çin, bilindiği gibi dünyanın en çok CO2 salımı yapan ülkesidir, rapor edilmeyen ve her yıl arttığı iddia edilen CO2 miktarı tartışmaları bu yıl Paris iklim görüşmelerinin başlıca konusu olacak gibi görünüyor.

The New York Times’da yayınlanan çarpıcı bir raporda, Çin’in sera gazı emisyonları konusunda pek samimi olmadığı ve hata marjının da şok edici olduğu ortaya konuldu. Çin’in resmi olarak belirttiği miktarlardan her yıl yüzde 17 kadar daha fazla kömür tükettiği tahmin ediliyor ve ülkenin devasa büyüklüğü göz önüne alındığında tutarsızlığın sayısal denetimden ciddi olduğu, bunun da en başta büyük bir kirlilik sorununa yol açacağı düşünülüyor.

The New York Times’da Chris Buckley’e konuşan Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi Danışmanı Yang Fuquiang “Çin, düşündüğümüzden çok daha fazla kömür kullanmaktadır ve bunun ciddi sonuçları olacaktır. Çin, sandığımızdan daha büyük bir kirletici. Bu, bize Çin’in hava kalitesinin neden bu kadar zayıf olduğunu açıklamada yardımcı olacak ve bu şekilde ulusal liderlerin bu durumu ciddi bir şekilde ele almasını kolaylaştıracaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: Peter Parks / AFP Photo
Fotoğraf: Peter Parks / AFP Photo

Çin’de hava kirliliğinden her gün yaklaşık 4 bin kişi ölüyor

Paris İklim Zirvesi arifesinde, Çin’in yıllık emisyon uyuşmazlığı, liderlerin emisyon sorununun ciddiyetini kavramalarına yardımcı olacak boyutlarda, kaldı ki Çin’in yıllık emisyonu, Almanya’nın bir yılda sebep olduğu sera gazı miktarından da fazla. Bu da liderleri, önemli ölçüde zor olan emisyon hedeflerine ulaşmak için önlerinde bekleyen sorunların çözümünde fazlasıyla motive edecektir.

Çin dünyayı ne kadar kirletiyor 2
Fotoğraf: doomsteaddiner.net

Yeni verilerin açıklandığı raporun en dikkat çekici kısmı, Çin’in gerçek kirlilik verilerinin gün ışığına çıkması olabilir:

Çin İstatistik Ajansı’nın Enerji İstatistikleri Yıllığı’nda gayet sakin bir şekilde (!) yayınladığı son verilere göre kömür tüketiminin 2000 yılından beri hiç de öngörüldüğü gibi değil; özellikle de son yıllarda… Veriler üzerinde yapılan revizyonun ölçeğini biraz anlatmak gerekirse, Çin’in 2012 yılında tükettiği kömür miktarı 544 milyon tondan, yaklaşık 600 milyon ton daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu “küçük” fazlalık, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yıllık tüketilen kömür miktarından yaklaşık yüzde 70 daha fazla!

Çin dünyayı ne kadar kirletiyor 3
Fotoğraf: Ng Han Guan/AP/SIPA

Xiamen Üniversitesi Çin Enerji Ekonomisi Araştırma Merkezi direktörü Lin Boqiang’a göre, “Bu durum bir miktar şaşkınlık yarattı. Bizim temel veri tabanlarımız ve uluslararası kuruluşların veri tabanları yeniden ayarlanmak zorunda kalacak. Birçok tahmin ve taahhüt önceki veri tabanına göre uygun olduğu için bu çok zahmetli bir işlem.”

Dünya’daki gelişmiş ülkelerin üretimlerini büyük oranda Çin’de yaptırdıklarını göz önünde bulundurursak bu sorun, tüm dünyanın ortak sorunudur.

Kaynak: Science Alert, Wikipedia, The Guardian