Okuma süresi: 2 dakika

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, şiddeti önleyebilmek için pek çok şey yapabiliriz diyerek kampanya başlattı. Kampanya kapsamında sosyal medyada hashdag kullanımı ve uygulanabilecek yöntemlerin paylaşılması ile anlaşılması yer alıyor. İnanır mısınız, oldukça da basitler!

Bunu Yapabiliriz adlı kampanyayla toplumun tüm kesimlerini cinsel şiddete karşı söz üretmeye ve harekete geçmeye çağıran Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), hep birlikte dayanışarak konuşulmayanların konuşulmasını ve sinirlerimizi bozan sessizliği kırmayı hedefliyor.

Bir yıl sürecek kampanyaya Twitter ve Facebook’ta #BunuYapabiliriz hashdagi ve aşağıdaki görselde yazanları uygulayıp yayarak katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca daha fazlası için http://bunuyapabiliriz.tumblr.com/ bloguna da göz atmanızı önereceğim!

Cinsel şiddet konusunda yapılan çalışma ve araştırmalar oldukça yetersiz. Toplumun değer yargılarının kalıplaşması sonucu da gerekli mevzular gerektiği kadar konuşulamıyor. Devlet kurumları üç maymunu oynarken yargı adeta suçluları ödüllendiriyor. Kadın, trans, çocuk fark etmeksizin cinsel şiddete maruz kalan bireyler hayatlarının devamında bunu tekrar yaşamayacaklarından ne yazık ki emin olamıyor. Bu kampanya kapsamında dayanışma ve paylaşımın büyük yardımını alarak üstesinden gelemeyip altında kaldığımız pek çok sorunu çözüme kavuşturmamız mümkün.

cinsel şiddeti önlemek için yapabileceğimiz 10 şey
Cinsel şiddeti önlemek için 5 dakikada yapabileceğimiz 10 şey

Cinsel şiddet nedir?

Cinsel şiddet kavramı; bir kişinin rızası olmadan veya rıza gösteremeyeceği (alkol, uyuşturucu etkisi veya akli denge bozukluğu) durumlarda katıldığı her türlü cinsel eylemi tanımlar. Taciz, tecavüz, istismar, istenmeyen cinsel dokunma, teşhircilik veya röntgencilik, çocukların cinsel istismarı, karşılıklı rıza olmadan kan bağından kişilerin cinsel eylemi, bilinen bazı cinsel şiddet türleridir.

zorunda değilim
Cinsel şiddet failin suçudur!

Cinsel şiddet bir güç eylemidir. Failin bir silahı olduğu zaman bu açıktır. Ancak saldırgan bir takım özelliklerini de silah-güç olarak kullanabilir. Cinsel şiddet için fiziksel baskı veya zorlama da her zaman geçerli veya gerekli değildir. Bazı cinsel şiddet olaylarında, fail yaşını, fiziksel özelliklerini veya sosyal konumunu tehdit-korkutma amaçlı kullanarak cinsel şiddeti daha zor algılanır hale getirebilir. Cinsel şiddet; aile, akranlar ve kültür yoluyla öğrenilir. Aynı zamanda önlenebilir de. Herkes cinsel şiddetin mağduru ya da faili olabilir. Her yaştan, etnik kökenden, sınıftan, cinsiyet kimliğinden, cinsel yönelimden ve yaşam tarzından insan cinsel şiddete maruz bırakılabilir. Herkes yardım ve desteği hak eder.