Okuma süresi: 2 dakika

Dr. Esra Ummak’ın eğitim alanında homofobinin azaltılmasına yönelik uygulamalı olarak gerçekleştirdiği programı; “Deneysel Olarak Sınanmış Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı” Anı Yayıncılık tarafından kitaplaştırıldı.

Anı Yayıncılık tarafından Dr. Esra Ummak’ın eğitimcilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirdiği; “Deneysel Olarak Sınanmış Homofobiyle Baş Etme Grup Rehberliği Programı” eğitim alanında, eğitmenlik/öğretmenlik görevini üstlenenlerin homofobiye karşı duyarlı olmalarını sağlamaya çalışırken, öğretmenlerdeki /öğretmen adaylarındaki homofobi seviyesinin de azaltması hedeflemiştir. Yapılan araştırmalarda her alanda homofobiye ve ayrımcılığa maruz kalan LGBT’lerin, eğitim alanında da maruz kaldığı hak ihlallerinin azaltılmasına yönelik, Dr.Esra Ummak’ın geliştirdiği ve deneysel olarak sınadığı kitap, birçok açıdan alanında ilk yayın olma özelliği taşıyor.

Öğretmenlerin (öğretmen adaylarının) homonegativite, heteroseksizm ve heteronormativite konularında bilgilenmelerini, cinsel kimlik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa yönelik müdahale becerisi kazanmalarını sağlamayı amaçlayan bu program kitaplaştırılarak yayınlandı.

Kitaplaştırılan uygulama programında, öğretmenlerin eşcinsellere yönelik olumsuz tutumlarının azaltılmasında, heteroseksist ve homonegatif olmayan sıcak ve koşulsuz kabullenici ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesinin gerek LGBT gerekse de heteroseksüel öğrenciler açısından faydalı olabileceği belirtilmekte.

Cinsel kimlik ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa yönelik müdahale becerisi kazanmalarını sağlamayı amaçlayan bu programın, öğretmen yetiştiren ve istihdam edilen tüm kurumlarda uygulanması önerilen kitabın önsözünde ise şu açıklamaya yer verildi; “Ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar, bize eşcinselliğin değil homofobinin (heteroseksizmin/ heteronormativitenin) sorunsallaştırılması gereken bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim-öğretim sisteminde ve kurumlarında, LGBT’lerin hak ihlali ve zorbalığa uğramamaları ve de sağlıklı ruhsal ve bedensel gelişimleri için okul personelinin özellikle öğretmenlerin (öğretmen adaylarının) çeşitlilikle kucaklaşmayı arttırmak, öğrencilerin yaşamlarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları konuda bilgilenmeleri gerekmektedir. Homofobiyle baş etmeye yönelik geliştirilen bu grup rehberliği programının öğretmenlerdeki /öğretmen adaylarındaki homofobi seviyesini azaltması hedeflenmektedir.”

Diğer yandan, Dr. Esra Ummak kitaptan elde edilecek telif gelirinin tamamını Trans Dayanışma Ağı ve KESK’e bağlı Eğitim Sen’e (eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) bağışlayacağını belirtti.

Yazar: Dr. Esra Ummak
Sayfa Sayısı: 93 sayfa
Yayınevi: Anı Yayıncılık, Ankara
Yayın Tarihi: Mart, 2017
www.aniyayincilik.com.tr