World Economic Forum tarafından yapılan araştırma verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 311 milyon ton plastik üretildiği tahmin ediliyor. Muhtemelen 2050 yılına kadar denizlerde balık sayısından fazla plastik göreceğiz ki bizlerden sonraki nesillere de böyle bir imza atarak doğayı emanet edeceğiz.

Polietilen tereftalat dediğimiz ve PET olarak bilinen termoplastik malzeme, plastik şişe üretimi için kullanılıyor ve yıllık plastik üretiminin de beşte birini oluşturuyor. Özellikle ısı altında paketleme işlerinde plastiğin güçlü ve dayanıklı olması onu ideal bir malzeme yapıyor. Dünyada en çok kullanılan malzemelerden olmasının sebeplerinden biri bu olsa da doğada ayrıştırılması da yine aynı özelliğin sonucu olarak çok zorlaşıyor ve yüzlerce yıl sürebiliyor.

Yakın zamanda keşfedilen ve Ideonella sakaiensis adıyla hayatımıza giren bakteri türünün ise PET şişeleri yiyerek beslendiği gözlemlendi. Japon araştırmacılar tarafından, geri dönüşüm tesislerinden toplanan 250’nin üzerinde PET örneklerinde yapılan incelemelerde bakterilerin bıraktığı enzimlerin plastiği yıkabildiği ortaya konuldu.

Araştırmacılar tarafından Science dergisinde yayınlanan çalışmada düşük kaliteli bir plastiğin bakteriler tarafından yenilen küçük bir parçasının düşmesinin altı hafta aldığı notu yer alıyor. Daha yüksek dayanıklılığa sahip olması için kristalize edilen bir plastiğin bakteri tarafından yok edilmesi ise çok daha uzun sürüyor. Bu sonuçlar neticesinde araştırmacılar dünya üzerindeki plastik miktarı göz önüne alınırsa bakterilerin çok sınırlı bir etkisi olacağı yönünde uyarıda bulunuyor.

Bakterilerin keşfedilmesini araştırmacılar bir ilk adım olarak görüyor ve plastik atıklarının azaltılması için bakterilerin ürettikleri enzimler üzerinde yapacakları çalışmalar neticesinde çok daha etkili bir metodun bulunabileceği umuyorlar.

Bu metotların bulunması sürecine kadar, şimdilik, plastik atıklar ve özellikle pet şişelerin geri dönüşümü konusunda daha duyarlı olmamız gerekiyor. Geri dönüşüm için toplanan plastik sayısı üretilenin yarısına bile yakın değil. World Economic Forum tarafından yapılan araştırmaya göre yalnızca yüzde 7 oranında plastiğin geri dönüşümü sağlanıyor.

Kaynak: Phys