Okuma süresi: 2 dakika

Environmental Health Perspectives dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, hamilelik döneminde havada bulunan zararlı partiküllere maruz kalmak ile bebeğim otizmli riski arasında ilişki var. Risk, partikül maddesi fazlalığı ile artış gösteriyor ve hamileliğin üçüncü döneminde en güçlü halini alıyor.

Araştırmacılar, 1989’dan bu yana doğum yapmış 116 bin annenin verisini incelemiş. Veri Amerika’da 50 farklı eyalatten toplanmış. Bu çocukların 245’ini otizm tanısı almış çocuklar oluşturuyor ve bu çocuklar tipik gelişim gösteren 1,522 tipik gelişim gösteren çocuk ile karşılaştırılmış. Bu çalışma, 2,5 mikrondan küçük maddeleri de dikkate alması özelliği ile bir ilki oluşturuyor. Doğum öncesi partikül maddeye maruz kalım seviyeleri, annelerin doğum öncesi, sonrası ve hamilelik sırasında yaşadıkları bölgeler tespit edilerek belirlenmiş. Bu bölge ve tarihlerdeki kirlilik oranları da Amerikan Çevre Koruma Ajansı‘nın verilerini kullanarak belirlenmiş.

Çalışmanın dikkat edilmesi gereken en önemli bulgusu ise bu riskin özellikle hamileliğin üçüncü döneminde en yüksek seviyeye çıkıyor olması. Partikül madde oranının en yoğun olduğu yerlerde yaşayan annelerin bebeklerinin, daha temiz havaya sahip bölgelerde yaşayan annelerin bebeklerine göre iki kat daha fazla otizm riski altında olduğu bulunmuş. Ama hamilelik öncesi ve sonrası için riski çoğaltıcı herhangi bir faktör bulunmamış. Çalışma yürütücülerinden Weisskopf, bu bulguların otizm spektrum bozukluklarının incelenmesinde daha derine inme olanağı verdiğini ve önleyici tedavilere yoğunlaşmak için iyi bir bulgu olduğunu belirtiyor.

Çevre kirliliğinin hepimize çok büyük etkileri var. Fakat, çocuklar bizden çok daha fazla risk altında olabiliyor. Bir durup düşünmemiz gereken şey şu ünlü sözde özetleniyor aslında: “Bu dünya bize büyüklerimizden emanet değil artık, bizim gelecek nesillerden aldığımız bir borç.” İlginç olan, bu etkilerin hiç beklenmeyen veya incelenme olasılığının düşük olduğu noktalardan karşımıza çıkıyor olması. İlişki bulunması nedensellik göstergesi değildir tabi, fakat geleceği etkileyebilecek soruları sormamıza yardımcı olur. Hava kirliliği ve otizm riski arasındaki ilişki de, başka perspektiften bakmadan zor görülebilecek bir bulgu. Fakat, çevre kirliliğinin yaşantımız ve gelecek nesiller üzerindeki etkilerine dair oldukça düşündürücü bir örnek.

Kaynak: EHP, IFLScience
Başlık Görseli: Business Insider