Sivil toplum kuruluşları tarafından engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada, engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan işbirliği “Engelli Çocuk Hakları Ağı” olarak isimlendirilmiştir.

EÇHA çocukları birey olarak kabul eder.

Sivil toplum kuruluşları tarafından,

  • engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada
  • engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede

gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde 38 aktif üye kuruluş ve 4 bireysel üye ile kurulan “Engelli Çocuk Hakları Ağı” Unicef tarafından da destek görmektedir.

Çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, Engelli hakları sözleşmesindeki ilgili maddeler olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alan ve çalışmalarına yön veren “Engelli Çocuk Hakları Ağı”, Ağ kapsamında oluşturulan

– Yaşama ve Gelişme Hakkı Çalışma Grubu

– Eğitim Hakkı Çalışma Grubu

– Şiddet, İstismar ve İhmalden Korunma Çalışma Grubu

– Sosyal ve Kültürel Hayata Katılım Çalışma Gruplarını oluşturak  üyeleri arasında görev dağılımı yapmıştır.

Ağ faaliyetleri hakkında bilgiye http://www.echa.org.tr/ adresinden ve

https://www.facebook.com/EngelliCocukHaklariAgi/  Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz