Okuma süresi: 3 dakika

Oxford Üniversitesi konseyi, kömür ve katran kumu üreten firmalardan sağladığı 2 milyar poundluk bağış fonunu elden çıkarmak konusunda tereddütte kalınca, konseyin bu tutumuna karşı üniversitede büyük bir eylem düzenlendi.

Ekim ayında yapılan öğrenci birliği toplantısında üniversitenin fosil yakıt firmalarından elde ettiği bağışlardan vazgeçmesi önerilmişti. Tüm dünyanın, karbon salımını azaltmak için ciddi adımlar atmaya başladığı 2015 yılında, Oxford Üniversitesi gibi bir bilim yuvasının, karbon salımına en büyük katkıyı sağlayan fosil yakıtlardan elde edilen bağış fonunu gözden çıkartamaması büyük tepki topladı. Konseyin kararsızlığı açıklandıktan sonra harekete geçmeye karar veren öğrenciler, bu pazartesi Oxford Üniversitesi’nin bir yönetim binasını işgal ettiler.

Oxford Üniversitesi eylem 2
Fosil yakıtlardan elde ettiği gelirden vazgeçmeyen Oxford Üniversitesi, öğrenciler tarafından işgal edildi.

Aktivist öğrencilerden oluşan 15 öğrenci, Clarendon Binası‘nda toplanarak barışçıl bir eylem düzenlediler. Pankart açan aktivistlerden birisi The Guardian gazetesine yaptığı basın açıklamasında, protesto sürerken iki polis ekibi arabasının ve iki adet de polis kamyonetinin üniversiteye geldiğini belirtti ve ekledi; “Etrafta pek çok polis var ve grubumuza da iki adet güvenlik görevlisi gönderdiler.”

Polis, protestocuları eylem alanından uzaklaştırmak için, hiçbir harekette bulunmadı ve güvenlik görevlileri de eylemcilerin binaya girmesini engellemek için hiçbir savunma göstermedi. Bina sanki o gün kapalıymış gibi hareket edildi. Protestocular geceyi binada geçirmeyi planlıyorlardı; fakat barışçıl ortamdan yeterli verimi aldıklarını düşünerek, eylemi akşam vakitlerinde bitirdiler.

Oxford Üniversitesi Maliye Müdürü John Clements de aktivistlerle birlikte bir süre oturdu. Clements; “Üniversitenin henüz bir karara varamaması bizde buruk bir hayal kırıklığı yarattı. Oxford, Dünya’yı mahveden fosil yakıtlara karşı mücadelede ve sürdürülebilir kaynaklara yönelinmesinde öncü olması gereken bir kurum” şeklinde görüşlerini bildirdi.

Oxford üniversitesi eylem 3
Oxford Üniversitesi’nin saygıdeğer mezunları, eğer üniversite fosil yakıtlardan gelen paradan vazgeçmez ise diplomalarını iade edeceğini duyurdu.

Fosil yakıt fonlarından vazgeçilmesine yönelik 2 yıldır yürütülen kampanya, öğrencilerin çoğu tarafından olduğu kadar, önemli pek çok kişi ve kuruluş tarafından da destekleniyor. Hatta Oxford mezunu The Guardian gazetecisi George Monbiot, Oxford’un fonlardan vazgeçmemesi durumunda, diplomasını iade edeceğini belirterek tepkisini koyuyor. Mezunlar, bağışçılar ve üniversite personeli, yönetime Stanford ve Glasgow üniversitelerini örnek almasını ve gereken adımı atmasını söylüyor.

Yine Oxford mezunu olan ve adım atılmazsa diplomasını iade edeceğini belirten güneş enerjisi girişimcisi Jeremy Leggett; “Bence üniversitelerin bir eliyle yaşanılabilir bir medeniyet inşa edecek gençler yetiştirirken, diğer eliyle de o medeniyeti sabote edecek kaynakları finanse etmesi hiç doğru değil” şeklinde konuştu.

George Monbiot
Oxford mezunu The Guardian gazetecisi George Monbiot da Oxford’un fonlardan vazgeçmemesi durumunda, diplomasını iade edeceğini belirterek tepkisini koyuyor.

Üniversitenin fosil yakıt şirketleriyle ilişkisi, bağış fonlarının da ötesine uzanıyor. Örneğin, okulun jeoloji laboratuvarı Royal Dutch Shell firması tarafından finanse ediliyor ve laboratuvarda kaya gazı, şist yağı, kömür yatağı metanı ve benzeri fosil yakıtların çıkartılmasına ilişkin araştırmalar yapılıyor.

Kampanyayı yürütenlerin belirttiği üzere, fosil yakıtlardan el çekilmesi ahlaki bir olgu olmanın da ötesinde. Bilim insanlarına göre felaket derecesindeki bir iklim değişikliğini engelleyebilmek için, dünyanın fosil yakıt rezervlerinin üçte ikisinin yer altında durması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki bu konuda yatırım yapmış şirketlerin, yatırımlarının büyük bir kısmı boşa gitmeli.

Şu ana kadar toplamda 50 milyar dolarlık yatırım fosil yakıt piyasasından geri çekildi. Bu da fosil yakıta karşı yürütülen kampanyanın, piyasa tarihinin en büyük tasfiye hareketi olduğunu gösteriyor. Rockefeller Brothers Foundation (Rockefeller Kardeşler Vakfı), The British Medical Association (İngiliz Tıp Birliği) ve The World Council of Churches (Dünya Kiliseler Konseyi) fosil yakıtlardaki yatırımlarını geri çeken kurumlardan. Ayrıca Bill Gates ve Melinda Gates’e de bu konuda bir adım atmaları için çağrı yapıldı.

Kaynak: The Guardian