Ne Var Ne Yok?! projesi kapsamında yürüttüğümüz atölyelerin yanı sıra; 3153 gence ulaşarak gençlerin toplumsal cinsiyet ve flört şiddeti algılarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdik. Raporda uygulanan anket sorularının analizlerine ek olarak; gençlerin güvenli ve güvensiz ilişki, toplumsal cinsiyet gibi kavramları nasıl tanımladıklarına ve atölyelerdeki paylaşımlarının bir bölümüne yer verdik.

Özlem Çolak‘ın hazırladığı araştırma raporuna basılı olarak ulaşmak için bizimle iletişime geçebilir ya da raporu web sitemizden inceleyebilirsiniz.

Toplumsal cinsiyet temelli şiddet; etkisi, yaygınlığı, boyutları ve alınabilecek önlemler üzerine araştırmalar yapılan ve politikalar geliştirilen bir konu olsa da; uzun yıllar yoğunlukla yetişkinler arası ve özellikle evlilik içi şiddet bağlamında çalışılmıştır. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet, ilişkisel şiddet ve sanal şiddet davranışlarının gençlerin gelişim dönemine ve ilişkilerine nasıl sirayet ettiği ise son 10 yıldır çalışmalara konu olmaya başlamış ve yeni dönemde artan ilgi ve dikkatle birlikte, bazı ülkelerde şiddetin önüne geçebilmek adına resmi adımlar atılmaya başlanmıştır.

Türkiye’deki çalışmalara baktığımızda; gençlere yönelik az sayıdaki araştırmanın yoğunlukla üniversite seviyesinde ve akademik çerçevede gerçekleştirildiğini görüyoruz. Oysa ergenlik dönemi; gençlerin şiddete maruz bırakılma ve şiddet uygulama oranının oldukça yüksek olduğu; şiddetin çok boyutlu olarak çalışılması gereken kritik gelişim basamaklarından biri. Şiddetin önüne geçmek için atılacak adımların etkili olabilmesi için gençlerin çözüm sürecine katılımlarını önemsiyor ve öncelikle lise çağındaki gençlerin bu konularda nasıl bir algı ve düşünce yapısına sahip olduğunun araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Flört olgusunun ve şiddetinin yok sayılması, gençlerin yaşadıkları şiddeti ortadan kaldırmıyor; onları sessizleştirerek şiddetin etkilerinin daha da derinleşmesine yol açıyor.

Bu nedenle projenin çıktıları arasında yer alan bu araştırma raporunun gençlerin algı, düşünce ve deneyimlerine dair veri sunarak; şiddetin gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin okul, aile, yerel kurumlar, kamu kurumları tarafından fark edilmesine ve koruyucu-önleyici çalışmalar yapmak üzere sorumluluk almalarına ön ayak olmasını diliyoruz.

Raporun bu alanda yeni araştırma ve çalışmaların yolunu açması umuduyla…

Bu rapor Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun desteği ile Ne Var Ne Yok?! Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Burada dile getirilen görüşler Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği