CŞMD, cinsel şiddetin kültür yoluyla öğrenilen ve normalleştirilen; dolayısıyla gerekli müdahaleler yapılırsa önlenebilen bir sorun olduğunun altını çizerek çocuk ve gençlik alanında uygulamak üzere, cinsel şiddete karşı koruyucu-önleyici çalışmaların sayısının ve kapasitesinin artırılmasına yönelik adımlar atıyor. Şiddet artmadan müdahale edebilmenin araçlarını üretmeye çalışıyor.

Dernek; lise gençlerinin ve eğitimcilerin toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, sanal zorbalık ve flört şiddeti konularında farkındalıklarının artırılmasına yönelik pilot bir çalışma olarak tasarladıkları ve uyguladıkları “Ne Var Ne Yok?!” projesi kapsamında yeni bir yayın çıkardı. “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak” isimli kitap; dernek ekibinden psikolog Nurgül Öztürk, Merve Karabulut ve cinsel sağlık eğitmeni-danışmanı Efsun Sertoğlu’nun eğitimciler ve danışmanlar için hazırladığı bir uygulama kitabı. Kitap; gençlerin zarar görmedikleri güvenli ilişkiler yaşamalarını destekleyebilmeleri için; eğitimcilerin yürüttükleri ve yürütecekleri çalışmalara katkı sunmayı amaçlıyor.

Kitabın ilk bölümünde proje süreci hakkında detaylı bilgiye, projeye katılan eğitimcilerin ve gençlerin konu hakkındaki paylaşımlarına ve proje kapsamında yürütülen araştırmanın sonuçlarına değiniliyor.

İkinci bölümde; kavramlar sözlüğü, şiddet türleri ve tanımları, şiddet döngüsünün işleyişi, flört şiddetini besleyen mitler, ilişkilerde güvenlik cetveli, güvensiz ilişkiler yaşayan gençlerde gözlemlenebilecek uyarı işaretleri gibi eğitimcilerin uygulama öncesi ihtiyaç duyabileceği genel bilgilere yer verilmiş.

Üçüncü bölümde gençlerle güvenli ilişkiler üzerine konuşmak için sunulan 10 öneriyi, grup çalışmalarında güvenli alan oluşturma yöntemlerini, kapsayıcı – güçlendirici dil ve yaklaşımın sağlanmasına yönelik adımları; yani uygulama öncesi önerilerini okumak mümkün.

Son bölümde ise hem proje süresince uygulanmış olan, hem de yararlı olabilecek farklı uygulama egzersizlerinin bir araya getirildiği detaylı uygulama örnekleri sunuluyor. Uygulamalar arasında toplumsal cinsiyet temelli şiddet, akran zorbalığı, dijital şiddet, kişisel sınırlar, onay kavramı, şiddetin farklı türleri, güvenli ilişkilerin özellikleri, flört şiddeti gibi konuların odakta olduğu egzersizler bulunuyor.

Proje koordinatörü Nurgül Öztürk, eğitim alanında böyle bir kaynağa ihtiyacın yoğun olduğunu; kitabın yayımlanmasını takip eden 1 hafta içinde Türkiye’nin pek çok farklı şehrinden, 100’ün üzerinde okul psikolojik danışmanı ve eğitimciden talep aldıklarını ve geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirtti. “Kitabı hazırlarken en önem verdiğimiz nokta; kitabın kapsayıcı ve güçlendirici bir dile sahip olmasıydı. Bu alanda çalışırken gençlerin ilişkilerine dair varsayımlarda bulunmak, neyin doğru-yanlış olduğunu dayatmak yerine iyi bir dinleyici olmak ve bu konuların konuşulabilir olduğunu öğrencilere hissettirmek gerekiyor. Eğitimcilere, çalışmalara başlamadan önce onlar için hazırladığımız soruları kendilerine sormalarını tavsiye ediyoruz. Gençlerle çalışmaya başlamadan önce kendimizle çalışmamız bir koşul. Umarız bu kitap eğitimcilerin kendi yaklaşım ve önyargıları üzerine çalışmaları için de bir vesile olur.”

Tasarımını Büşra Erinkurt’un yaptığı, Hollanda Başkonsolosluğu’nun desteğiyle yayımlanan kitabın PDF versiyonuna erişmek için buraya tıklayabilir, basılı olarak edinmek için Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne mail atabilirsiniz.

www.cinselsiddetlemucadele.org
[email protected]