Okuma süresi: 3 dakika

Danıştay, hakkında iptal kararı alınan Taksim Yayalaştırma Projesi’ne geçit verdi. Oy çokluğu ile iptal kararının kaldırıldığı projeye İstanbullular ve arkasından on binlerce insan karşı çıkmıştı. Gezi Direnişi aylar sürdü; polis saldırılarında Türk Tabipler Birliği’nin kayıtlarına göre 7 bin 478 kişi yaralandı, 8 kişi öldürüldü. Reddedilse de 7 polisin de bu süreçte intihar ettiği söyleniyor.

Danıştay 6. Dairesi, Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını oy çokluğuyla kaldırdı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin iptal kararını bozan Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemeden yeni bilirkişi raporu istedi. Davada yeni bir karar alınması gerektiğini vurgulayan Danıştay kararıyla Topçu Kışlası yapımı için verilen iptal kararının da reddedildiği ortaya çıktı. BirGün Gazetesi’nin haberine göre, geçen sene Danıştay’a yapılan toplu üye ataması ile dengelerin hükûmet lehine değişmesinin ardından böyle bir karar alınması dikkat çekici. 

Topçu Kışlası
Topçu Kışlası projesi

Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası çalışmalarının imar izni olmadan başlamasıyla önce Taksimlilerden, iyi niyetli halka polisin ve resmi yetkililerin “acayip” muamelesinden sonra da Türkiye’nin çoğu ilinden sesler yükseldi. İç İşleri Bakanlığı’nın verilerine göre, eylemlere 79 ilden 2,5 milyon kişi katıldı. Polisin sert müdahaleleri ve dönemin başbakanı Erdoğan’ın tavizsiz, merhametsiz, saygı sınırlarını aşan ve diktatör konuşmalarından yılan halk sokaklara döküldü, sonuçta canlar gitmiş, kan dökülmüşse de zafer Gezi Parkı’nın kurtarılması ile direnişin oldu. Danıştay’ın son kararına kadar durum böyleyken, hâlâ acılar dinmemiş, yaralar sarılmamışken ve hatta hükûmet dahi kurulu değilken böyle bir karar alınmış olması akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

(Fotoğraf: Scott Petterson)
(Fotoğraf: Scott Petterson)

İstisna uygulama ile yeniden Topçu Kışlası

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine ilişkin” imar planı değişikliklerini, 6 Haziran 2013’te iptal etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını değerlendiren Danıştay 6. Dairesi, 29 Nisan 2014’de iptal kararını onadı. Ancak belediye, Danıştay 6. Dairesi’ne başvurarak karar düzeltme istedi. Normalde bu yol, istisnai durumlarda kullanılıyordu ve yüksek yargı maddi hata yapılmadığı sürece karar düzeltme taleplerini reddediyordu.

Ancak Danıştay 6. Dairesi’nin karar düzeltme talebini 31 Mart 2015 tarihinde kabul ettiği ortaya çıktı. Cumhuriyet’in ulaştığı karara göre Danıştay 6. Dairesi, daha önce Taksim Yayalaştırma Projesine ilişkin verdiği iptal kararını kaldırarak davanın esasına girdi. Daire, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının bozulmasına oy çokluğuyla karar verdi. Kararda, uzman yeni bir heyetle yeni bir keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyen daire, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 21 Şubat 2014’te verdiği kararın söz konusu uyuşmazlığa etkisinin olacağını belirterek bu kararın kesinleşmesi gerektiğine hükmetti.

Kararda, kesinleşmesi beklenen kararın ne olduğuna da yer verildi. Buna göre, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Topçu Kışlası’na onay veren kararının iptaline ilişkin istemi reddetti.

(Fotoğraf: Gürcan Öztürk)
(Fotoğraf: Gürcan Öztürk)

Kararda, Taksim Topçu Kışlası’na örtülü destek verildi. Plan notlarında 1. grup taşınmaz kültür varlığı olarak Taksim Kışlası’nın yer almasına değinilen kararın gerekçesinde, 2863 sayılı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulu Kanunun 6. maddesinde tarihi kışlaların da korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları olduklarının “hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği” anlatıldı. Karara başkan Habibe Ünal ve üye Ünal Demirci muhalefet etti.

Gezi Direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik, Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım…

Topçu Kışlası inadı umarım daha fazla cinayet ile sonuçlanmaz…

Kaynak: BirGün, Cumhuriyet
Başlık Fotoğrafı: Bülent Kılıç