Okuma süresi: 3 dakika

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Rusya Başkonsolosluğu önünde, Yeryüzüne Özgürlük ve Avrasya Hayvan Hakları Ağı ile ortak düzenlenen eylemde Moskova‘dan hayvan hakları aktivisti Victoria Pavlenko ile dayanışma eylemi düzenlendi. Düzenlenen eylemde şu anda ev hapsinde olan ve altı yıl hapis istemiyle yargılanan Victoria Pavlenko için özgürlük talebinde bulunuldu.

Victoria Pavlenko, bakımını üstlenmek zorunda kaldığı bir köpek nedeniyle ilgili cezalara çarptırılması söz konusu. Pavlenko, Gagarinski Bölge Mahkemesi tarafından verilen karar ile 31 Ekim’e kadar ev hapsinde maruz bırakıldı. Rusya’da devlet barınakları cehennem niteliği taşımakta ve Victoria Pavlenko barınaklardan çıkardığı hayvanlar için özveri ile çalışırken, kendisi hakkında altı yıl hapis istemiyle yargılama süreci başlatıldı. Bölge mahkemesi ve Rus ana akım medyası Victoria’nın ilgili köpeği kör bir kadının elinden zorla aldığı ve bundan dolayı cezalandırılması gerektiğini belirtti. Uydurma bir suç ve hayvanları eşya olarak gören yasalar nedeniyle Victoria hapis cezasına çarptırılmak üzere.

Hayvan hakları aktivisti Victoria Pavlenko ile dayanışma eylemi 1

Yeryüzüne Özgürlük ve Avrasya Hayvan Hakları Ağı’nın basın ve kamuoyuna ortak yayınladığı bildiri;

BASINA ve KAMUOYUNA,
24.10.2015

Hayvanlar için birer cehennemi andıran Rusya’daki devlet barınaklarından çıkardığı hayvanlar için, büyük bir özveri ile çalışırken tutsak edilen Rusyalı hayvan hakları aktivisti dostumuz Victoria Pavlenko, bakımını üstlenmek zorunda kaldığı bir köpek nedeniyle 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Kendisi şu anda, Gagarinsky Bölge Mahkemesi tarafından verilen bir karar ile 31 Ekim’e dek ev hapsine maruz bırakılmış durumdadır. Bölge mahkemesi ve Rus ana akım medyası, dostumuz Victoria’yı söz konusu köpeği, görme engelli bir kadının elinden zorla aldığı iddiası ile suçlamaktadır. Kara propaganda ve tamamen uydurma bir suç ile yıllardan beri Moskova’da hayvan hakları mücadelesi veren aktivist dostumuz Victoria, yıllarını demir parmaklıklar ardından geçirme tehdidi ile karşı karşıya.

Her zaman olduğu gibi bir kez daha ifade ediyoruz: Aktivizm ve hayvan korumacılık bir suç değildir!

Hayvanların haklarını yok sayan Rusya devleti ve hükûmeti, hayvan zulmünü teşvik etmekte; dünyadaki kürk endüstri piyasasının çok büyük bir bölümünü elinde tutmakta, hayvanlı sirklerle, yunus parklarıyla, hayvanat bahçeleriyle, hayvanlar için birer ölüm kampı olan barınaklarıyla hayvanların haklarına sistematik bir şekilde tecavüz etmektedir. Diğer ülkelerdeki hayvan işkencehanelerine bizzat köle ve esir tedarik etmektedir. Rusya’da hayvanların hakkını koruyan tek bir yasa dahi bulunmamaktadır.

Bir hayvan tecavüze uğradığında, katledildiğinde ya da hayvanların hakları gasp edildiğinde kılını kıpırdatmayan Rusya devleti, tıpkı Türkiye gibi, “mal çalmak” iddiası ile insanları yıllarca hapse mahkûm edebilmektedir. Bireylerin, canlıların haklarını korumak yerine, mülkiyeti korumayı tercih eden bu ikiyüzlü devlet anlayışını kınıyoruz!

Rus Neo-nazi gruplarının, sadece “esmer” ya da “siyah” oldukları için insanları, kendilerine düşman belledikleri anti-faşist grupları sokak ortasında katletmesini cezasızlıkla mükâfatlandıran Rusya devleti, sadece zor durumdaki bir köpeğe evini açmış olan dostumuz Victoria için altı yıl hapis istemekte hiçbir sakınca görmemektedir. Ne Türkiye’de ne Rusya’da ne de yeryüzünde böyle bir adalet anlayışını kabul ediyoruz.

Dostumuz Victoria Pavlenko’nun cezalandırılma istemi vesilesiyle, hayvan haklarını ayaklar altına aldığı gibi insan haklarını da yok sayan Rusya’yı bir kez daha teşhir ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 raporuna bakıldığında, Türkiye ile yarışan Rusya, 2014 senesinde, AİHM’e, hakkında en fazla dava başvurusu yapılan üçüncü ülke olarak Türkiye’yi insan hakları ihlâlleri konusunda sollamıştır. Aynı zamanda yine Rusya, AİHM’in, hakkında en fazla karar açıkladığı ülkedir. AİHM’e, davaya konu olan “insanlık dışı aşağılayıcı muamele” ve “güvenlik ve özgürlük” ile ilgili en çok dava yine Rusya’dan gelmiştir.

Hayvan hakları aktivisti Victoria Pavlenko ile dayanışma eylemi 3

Ülkesinde LGBTİ onur yürüyüşlerini yasaklayan, eşcinsellikle alakalı sitelere yasak getiren Rusya hükûmeti ve devleti, homofobik tavrıyla dünyaca ün yapmıştır. Rusya’da eşcinselliğe yönelik bilgi verilmesi, gökkuşağı bayraklarının kullanılması gibi fiiller yasadışı propoganda sayılarak cezalandırılmaktadır. Yine Rusya, yabancı sivil toplum kuruluşlarının ülkesindeki faaliyetlerine de ciddi sınırlamalar getirmiş; birçok sivil toplum kuruluşunu “kara liste”ye almış ve Rusya’da STK mensupları casuslukla suçlanmaktadır. Medya özgürlüğünden bahsedemeyeceğimiz Rusya’da birçok gazeteci tehdit edilmekte, öldürülmekte, bu cinayetlerin çoğu cezasız bırakılmaktadır.

İfade özgürlüğünün bulunmadığı Rusya’da, son derece kötü durumdaki hapishaneler, en temel haklarını kullanmak isteyen insanlarla dolup taşmaktadır. Adaletsizliği karakteristik hâle getiren, bu yönde dünyada nam salan ve ülkesindeki toplumsal şiddeti, nefreti, ırkçılığı ve faşizmi bizzat körükleyen ve Kafkasya’da çatışma ortamını tırmandıran Rusya devleti ve hükûmetine, âdeta kendisi ile yarışan ve her fırsatta eleştirdiğimiz Türkiye’den sesleniyoruz:

Saçmalamayı bırakın, Victoria’yı serbest bırakın! “Hırsızlık” gibi uydurma bir suçla, yıllardır hayvan hakları mücadelesi veren dostumuz üzerindeki tüm suçlamaları düşürün ve Victoria için derhal beraat kararı verin.

Bu eylemimiz ile Rusya’da ve tüm dünyada, hayvanlar ve onların hakları için mücadele verirken devletlerin tutsak ettiği tüm aktivistlere selam gönderiyor; aktivizmi suç sayıp en doğal hakları bile yok sayan tüm devletleri lanetliyoruz!

Victoria Pavlenko yalnız değildir! Bu davada beraat kararı verilene dek davanın takipçisi olacağımızı, Rusya’nın hakları gasp eden bu tavrını teşhir etmeye devam edeceğimizi de kamuoyuna duyuruyoruz.

Yaşasın hayvan özgürlüğü ve trans-nasyonel dayanışma!

Yeryüzüne Özgürlük Derneği
Avrasya Hayvan Hakları Ağı