Okuma süresi: < 1 dakika

Ekolojik açıdan uyumlu kent, kasaba ve köylere eko kent deniyor. Sürdürülebilir bir gelecek için ise eko kentlere ve ekolojik projelere önem vermek gerekiyor. Tabii projelerin sürdürülebilir olması da çok önemli. Medeniyetlerin kurtuluşu için de sürdürülebilir şehirler inşa etmeliyiz.

Dünyanın birçok yerinde çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. Türkiye bu gibi konularda geri kalmışsa da kıvılcımlar olmuyor değil. Bunlardan biri de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçiriliyor. Türkiye’nin ilk süper kenti projelendirilerek; Eskişehir Kocakır’da sıfır enerji, sıfır atık ve kendi kendine yeten, ihtiyacını kendi üreten ekolojik bir şehir tasarlandı.

Proje; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla yapılan “afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında ekolojik yerleşme birimi standardı geliştirilmesi ve Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kocakır mevkiinde pilot uygulama yapılmasına ilişkin ortak hizmet uygulaması protokolü” çerçevesinde başlatıldı.

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Yılmaz ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ve ekibi tarafından projelendirildi. İhtiyacını kendi üreten ve atıkları bölge içinde kullanarak sıfır atıklı bir kent olarak “ulusal ekolojik yerleşme standart altyapısı”na temel oluşturmak üzere tasarlandı.

Kendi kendine yetmeyi hedefleyen Eskişehir Kocakır Ekokent Projesi, yenilenebilir enerjiyi kullanacak. Çocuk, yaşlı, engelli ve doğa dostu olacak. Suyu da verimli kullanacak. Ayrıca, bina çatılarına güneş panelleri konularak karbon salımının azaltılması hedefleniyor. 

75 bin nüfusa ev sahipliği yapması planlanan bu süper kentte isteyen yaşayabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak uygun kredi şartları ile bu bölgeden bir daire edinebilirsiniz. Tabii bu, akıllara hemen “temiz bir yaşam” maddi durumu iyi olanların mı hakkı sorusunu getiriyor.

Nisan 2015’te başlatılan proje, Nisan 2016’ta tamamlandı; şimdi ise uygulama tarihi bekleniyor. 23 Nisan 2016 tarihinde de EXPO 2016 Antalya’da Tarih, Biyo-çeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler temasında örnek proje olarak sunulacak.