Okuma süresi: < 1 dakika

Kaliforniya’da Afrika kökenli Amerikalıların kiliselerinde yeni bir çevreci akım ortaya çıktı. “Green the Church“, yani “Kiliseyi Yeşillendirelim” adlı akım, sadece bu hafta bin kişilik bir cemaati iklim değişikliği açısından bilgilendirmeyi hedefliyor. İlerde ise bütün Afroamerikan kiliselere yayılmayı planlıyor.

Eskiden ibadethaneler, mahalle halkının toplandığı ve mahallenin sorunlarını tartıştığı, ayrıca insanların kendi aralarındaki sosyal ilişkilerini, hissettikleri ilahi hislerle güçlendirdikleri yerlermiş. Yaratılanın Yaradan’dan ötürü sevildiği yıllardan bahsediyorum, eğer ki gerçekten öyle yıllar olduysa. Şimdilerde ise, özellikle bazı camilerde verilen fetvalar, hoşgörü dini olduğu söylenen İslam’ın bu özelliğiyle hiç örtüşmeyecek derecede, saldırganlığı ve kadına şiddeti Allah’ın emriymiş gibi yaymaya başladı. Açık konuşmak gerekirse hutbesinde ağzından salyalar saçacak derecede küplere binmiş ve agresif tavırlarla konuşan bir hoca, bana hiç de sulh ve selamet içinde bir izlenim vermiyor. O kadar insanı bir araya toplamışken, neden bütün dünyayı ilgilendiren konulardan bahsetmek yerine, kendi içinde bile huzuru bulamamış bazı hocaların taşkın patlamalarını dinleyelim ki?

İşte Kaliforniya’da kiliselerde ortaya çıkan akım da böyle ortaya çıkmış olacak ki, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarını kendisine amaç edinmiş. Akımı organize edenler amaçlarını, sürdürülebilir yaşamı siyahi insanların yararına sunmak olarak tanımlıyor. Bu amaçla organizasyonu, Green For All isimli çevre ve sosyal adalet organizasyonu ve U.S Green Building Council (ABD Yeşil Yapı Konseyi) ile birleştirmişler. ABD Yeşil Yapı Konseyi akıma, kiliselere yenilenebilir enerji sağlamakla ve enerji verimliliği projeleriyle katkı veriyor. Akım doğrultusunda milyonlarca kilisede, yeşili sevmek ve Dünya’yı yenilenebilir kaynaklarla korumak adına eğitimler verilecek.

Kiliseyi Yeşillendirelim akımının amacını ise şu sözler özetliyor; “En kötüsüne karşı herkesi eşit derecede koruyalım ve en iyisine erişelim.” Mantıklı mı? Güzel bence. Biz de ülkemizdeki cami ve kiliselerde benzer adımlar atarsak nasıl olur? İsmini de “Camileri/Kiliseleri Yeşillendirelim” koyarız.