Kendimizden başka kurtarıcı beklemiyoruz!

150

2019 bugündür, biliyoruz: Özgürlük ve eşitlik isteyen tüm yurttaşları; tüm emek, barış ve yaşam savunucularını ortak kaderimize, ortak geleceğimize sahip çıkacak büyük bir yürüyüş kolunu örgütlemek için, tarihin çağrısına yanıt vermek için Özgürlük’te buluşmaya çağırıyoruz.

Bir yanda, OHAL/KHK düzenine savaş düzenini ekleyerek; hakikati yok ederek; üniversiteyi ve seçim güvenliğini ayaklar altına alarak; kadınları, gençleri, sanatçıları, emekten, barıştan ve yaşamdan yana herkesi korkutup sindirerek, büyük yağma ve soygun düzenine zafer kazandırmak isteyenler…

Diğer yanda, biz varız! Biz milyonlar, biz yurttaşlar, biz itaat etmeyenler, biz direnenler!

Geçmiş ve gelecek; kent ve kır; bilim ve hakikat; kadın, erkek, LGBTİ; Alevi ve Sünni; kardeşçe ve özgürce yaşamak isteyen Türk, Kürt, Arap bütün halklardan yurttaşlar; işçiler ve sanatçılar; köylüler ve hekimler, gazeteciler, avukatlar, mimarlar, mühendisler ve öğrenciler… Biz halkız, memleket biziz, geçmiş ve gelecek biziz: Diktatörlük değil, özgürlük istiyoruz!

Yeni bir ülkeyi, yeni bir cumhuriyeti, yeni bir yurttaşlık düzenini kuracak ellerimizi birleştirmek için yeni bir adım atıyoruz. Memleketin üstüne çöken kederi, özgürlük şarkılarıyla yırtıyoruz. Özgürlüğü ve eşitliği; barışı ve laikliği; kentleri ve yaşamı; haklarımızı ve hayatımızı savunmanın meşruluğuyla, halk olmanın onuruyla ayağa kalkıyoruz. Halkın yaşamın her alanında siyasete katılımının en eşit, en özgür, en demokratik örneklerini verdiğimiz forumlarda, meclislerde yükselttiğimiz seslerimizi buluşturuyoruz. Herkesi “ya hep beraber ya hiç birimiz” diyen ve binlerce koldan oluşan eşit ve farklı bir gövde gibi yeni bir başlangıcın adımını atmaya; sevinçle ve umutla Özgürlük’te buluşmaya çağırıyoruz.

2019 bugündür! Yarını kazanmak için bugün atmamız gereken adımları; bu kederli iklimin karşısında umutlu ve yaratıcı bir yolun rotasını hep birlikte çizmek için Özgürlük’te buluşuyoruz.

Büyük bir ses çıkartacak ve ülkemizi yeniden kuracak büyük bir gücün sahibiyiz: Kazanılmış haklarımızı korumak; özgürlük, eşitlik, laiklik, barış, yurtseverlik, kadın özgürlüğü ve yaşamdan yana bütün ortak ilkelerimizi yeni bir kamunun, yeni bir yurttaşlığın, yeni bir cumhuriyetin kurucu taşlarına dönüştürmek için Özgürlük’te buluşuyoruz.

Ortak direnişlerimizden çıkardığımız derslerle hayatımıza sahip çıkacak bir irade; sonuç alıcı bir mücadele örgütlenmesi oluşturabilir; ülkemizi yeniden kurabiliriz. Ses çıkarmak ve durdurmak için Özgürlük’te buluşuyoruz.

Tüm yurttaşları, 22 Nisan Pazar günü Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’nda yapacağımız Özgürlük Buluşması’na çağırıyoruz.